Stat

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

stat نرم‌افزاری است برای نمایش وضعیت پرونده یا سیستم فایل.

کاربرد

برای دیدن اطلاعات مربوط به پرونده فرمان زیر را اجرا کنید.$ stat ubuntu.txt 
 File: ubuntu.txt
 Size: 46    	Blocks: 8     IO Block: 4096  regular file
Device: 806h/2054d	Inode: 15073281  Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 1000/   ee)  Gid: ( 1000/   ee)
Access: 2023-03-15 15:02:48.506568769 +0330
Modify: 2023-03-15 15:02:46.170568771 +0330
Change: 2023-03-15 15:02:46.170568771 +0330
 Birth: 2023-03-15 15:02:46.170568771 +0330

در خروجی این فرمان دسترسی‌های پرونده هم نشان داده می‌شود.

برای نمونه با استفاده از انتحاب c می‌توانید خروجی را به دسترسی‌ها محدود کنید.$ stat -c '%a' ubuntu.txt 
644

راهنما

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان صفحهٔ راهنمای برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کنید:


$ man stat
$ stat --help