Mech-dump

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

Mech-Dump برنامه‌ای آزاد برای مشاهدهٔ اطّلاعات از صفحات وب است. در حقیقت این برنامه، کتاب‌خانه‌ای برای زبان پرل محسوب می‌شود.

این برنامه، اطّلاعات زیر را از صفحات وب جمع‌آوری می‌کند و نمایش می‌دهد:

  • فُرم
  • پیوند
  • تصاویر
  • متن
  • سرآیند

و ...


نصب

برای نصب این برنامه، کافی‌است از فرمان زیر استفاده شود:

$ sudo apt install libwww-mechanize-perl


اجرا

برای اجرای این برنامه، دو حالت پیش‌رو است:

حالت اول

حالتی که پروندهٔ بارگیری شده از وب بر روی فضای ذخیره‌سازی، وجود داشته باشد. در این حالت، پروندهٔ مورد نظر حتماً باید با قالب HTML ذخیره شده باشد. برای اجرا کافی‌است از فرمان زیر استفاده شود:

mech-dump --links ~/index.html


حالت دوم

حالتی که اطّلاعات مستقیماً از صفحهٔ موجود در وب جمع‌آوری شوند. این حالت دیگر نیاز به ذخیرهٔ پیوند بر روی فضای ذخیره‌سازی ندارد.


mech-dump --links http://gnu.org

نکته: برای درست اجرا شدن فرمان، حتماً باید Protocol مربوطه نوشته شود.

راهنما

استفاده از شناسهٔ links-- به معنی دریافت پیوند‌ها از صفحهٔ مورد‌نظر می‌باشد.

دیگرشناسه‌های موجود:

  • forms--: دریافت فُرم‌ها.
  • images--: دریافت تصاویر.
  • headers--: دریافت سرایند.

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای این برنامه، می‌توان صفحهٔ راهنما را مشاهده کرده یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کرد:

$ man mech-dump
$ mech-dump --help