ویم

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
نشان ویرایشگر متن ویم

ویم (به انگلیسی Vim مخفّف Vi IMproved به معنای وی بهبود یافته)، یک ویرایشگر متن سبک، قدرتمند و سازگار با وی است که دو حالت متنی و گرافیگی دارد.

این ابزار آزاد بسیار محبوب بوده و به دلیل وجود میان‌برهای بسیار، سرعت بالایی به کاربر می‌دهد.


ویژگی‌ها

  • سبک
  • در دسترس (روی بیشتر توزیع ها به صورت پیش‌فرض نصب است)
  • سریع

نصب

برای نصب این نرم افزار، در مرکز نرم افزاری اوبونتو جست‌وجو کرده یا از دستور زیر استفاده کنید:

 $ sudo apt install vim

برای نصب محیط گرافیکی ویم، بدین صورت عمل کنید:

 $ sudo apt install vim-gnome 

استفاده

برای گشودن پروندهٔ مورد نظر با استفاده از ویم، از این دستور استفاده می‌شود:

 $ vim FILE

ویم دارای سه حالت دستور، درج و بصری است. در هرکجا برای وارد شدن به حالت دستور، کافی است دکمهٔ فرار را بزنید.

می‌توانید از فرمان‌های زیر در حالت دستور استفاده کنید.:

حرکت مکان‌نما

 h = رفتن به چپ
 j = رفتن به پایین
 k = رفتن به بالا
 l = رفتن به راست
 
 w = رفتن به واژهٔ پسین (word)
 b = رفتن به واژهٔ پیشین (back)
 e = رفتن به انتهای واژه (end)
 W = رفتن به واژهٔ کامل پسین (Word)
 B = رفتن به واژهٔ کامل پیشین (Back)
 E = رفتن به انتهای واژهٔ کامل (End)
 
 0 = رفتن به ابتدای خط
 ^ = رفتن به نخستین نویسهٔ خط
 $ = رفتن به انتهای خط
 G = رفتن به آخرین خط پرونده (Go)
 20G = رفتن به خط شمارهٔ ۲۰
 '' = بازگشت به آخرین مکان پیش از زدن دستور پیشین

برش و جای‌گذاری

 y = فرستادن متن انتخابی به حافظه (yank)
 yw = فرستادن واژهٔ جاری به حافظه (yank word)
 y3w = فرستادن ۳ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 3 words)
 y10w = فرستادن ۱۰ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 10 words)
 yW = فرستادن واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank Word)
 y3W = فرستادن ۳ واژهٔ کامل از واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank 3 Words)
 yy = فرستادن خط جاری به حافظه
 y3y = فرستادن ۳ خط از خط جاری مکان‌نما به حافظه
 
 x = حذف نویسهٔ زیر مکان‌نما و فرستادن به حافظه
 dw = حذف یک واژه و فرستادن به حافظه (delete word)
 d3w = حذف ۳ واژه و فرستادن به حافظه (delete 3 words)
 d10w = حذف ۱۰ واژه و فرستادن به حافظه (delete 10 words)
 dW = حذف یک واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete Word)
 d3W = حذف ۳ واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete 3 Words)
 dd = حذف یک خط و فرستادن به حافظه
 d3d = حذف ۳ خط و فرستادن به حافظه
 
 d0 = حذف تا ابتدای خط و فرستادن به حافظه
 d^ = حذف تا نخستین نویسهٔ خط و فرستادن به حافظه
 d$ = حذف تا انتخای خط و فرستادن به حافظه
 dG = حذف تا آخرین خط پرونده و فرستادن به حافظه
 d20G = حدف تا خط شمارهٔ ۲۰ و فرستادن به حافظه
 
 p = جای‌گذاری از حافظه پس از مکان‌نما
 P = جای‌گذاری از حافظه پیش از مکان‌نما

رفتن به حالت‌های دیگر

 i = ورود به حالت درج پیش از مکان‌نما (insert)
 I =  ورود به حالت درج در ابتدای خط فعلی
 a = ورود به حالت درج پس از مکان‌نما
 A = ورود به حالت درج در انتهای خط فعلی
 o = ایجاد یک خط در پایین خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 O = ایجاد یک خط در بالای خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 v = ورود به حالت بصری (visual)
 V = ورود به حالت بصری خطّی
 ^v = ورود به حالت بصری بلوکی

جست‌وجو

 * = جست‌وجو برای واژهٔ زیر مکان نما
 / = جست‌وجوی سریع متن دلخواه در پرونده
 n = رفتن به یافتهٔ پسین (next)
 N = رفتن به یافتهٔ پیشین
 :s/old/new/g = جایگرینی واژه در خط جاری
 :%s/old/new/g = جایگرینی واژه در تمام پرونده
 :%s/old/new/gc =  جایگرینی واژه در تمام پرونده، با تأیید

ویرایش

 u = برگردان (undo)
 ^r = از نو (redo)
 r = جایگزینی تک‌نویسهٔ زیر مکان‌نما (replace)
 J = آوردن خطّ زیرین به انتهای خطّ جاری (Join)
 cw = تعویض واژهٔ جاری (change word)
 c3w = تعویض ۳ واژه از واژهٔ جاری (change 3 words)
 cW = تعویض واژهٔ جاری (change Word)
 cc = تعویض خط جاری
 c0 = تعویض تا ابتدای خط جاری
 c20G = تویض تا خط شمارهٔ ۲۰
 . = تکرار دستور پیشین

ذخیره و خروج

:w = نوشن در پرونده (write)
:wq = ذخیره و خروج (write quit)
:q! = خروج بدون ذخیره (quit)
:e! = بارگزاری مجدد صفحه

پشتیبانی فارسی

برای یپشتیبانی از زبان‌های دوجهته در ویم، می‌توان از دستور زیر استفاده کرد:

 set termbidi 


آموزش

برای آموزش کار با ویم می‌توانید از vimtutor که به همراه ویم نصب شده است، استفاده کنید.

 $ vimtutor

پیوند به بیرون

خلاصه دستور‌های ویم
ویدیو های آموزش فارسی ویم