روشن کردن با لن

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

Wol (مخفّف Wake On Lan) یک روش برای روشن کردن رایانه از طریق شبکهٔ محلّی به شمار می‌رود.

ابزارهای زیادی برای این منظور استفاده می‌شوند. یکی از این ابزارها etherwake است.

روش کار

نصب در سمت کارساز

 • برای این‌که یک رایانه بتواند از این قابلیت پشتیبانی کند باید به عنوان یک کارساز عمل کند. و ابزار مورد نیاز ethtool می‌باشد.

برای نصب این ابزار می‌توان از فرمان زیر استفاده کرد:

$ sudo apt install ethtool
 • حال باید نام و نشانی مک رابط شبکه را به‌دست آورد:
$ ip a

2: enp3s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
  link/ether af:1e:c4:nf:76:h2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

نکته: بیش‌تر رابط‌های شبکهٔ محلّی با نام enp شروع می‌شوند. به عنوان مثال: enp3s0

نکته: af:1e:c4:nf:76:h2 نشانی مک رابط شبکه می‌باشد.


 • سپس باید پروندهٔ etc/network/interfaces/ را ویرایش کرد. پرونده را با فرمان زیر باز می‌کنیم:
$ sudo nano /etc/network/interfaces
 • سپس متن زیر را به انتهای پرونده اضافه می‌کنیم:
# add text buttom in last line:
# ethtool config for WOL
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
    post-up /sbin/ethtool -s enp3s0 wol g
    post-down /sbin/ethtool -s enp3s0 wol g

نکته: دقّت شود که نام رابط شبکه به درستی وارد شده باشد. در این‌جا enp3s0 به عنوان مثال آورده شده است.

 • پرونده را ابتدا با کلیدهای ترکیبی Ctrl+o و Enter ذخیره کرده و سپس با کلید‌های ترکیبی Ctrl+x از پرونده خارج می‌شویم.


اجرا در سمت کارساز

 • و در انتها، از فرمان زیر برای اجرای فرآیند مورد نظر استفاده می‌شود:
$ sudo ethtool -s enp3s0 wol g


نصب از سمت کارخواه

 • حال برای این‌که بتوان از طریق دستگاهی دیگر، رایانهٔ مورد نظر را روشن کرد، باید بستهٔ etherwake را بر روی دستگاه دیگر نصب کرد:

نکته: دستگاه باید در همان شبکه موجود باشد.

$ sudo apt install etherwake

نکته: این بسته، ابزاری به نام wakeonlan را نیز نصب خواهد کرد.


اجرا از سمت کارخواه

 • حال که نشانی مک رابط شبکه را می‌دانیم، از فرمان زیر برای روشن کردن رایانه استفاده می‌کنیم:
$ sudo etherwake af:1e:c4:nf:76:h2
 • هم‌چنین می‌توان همین کار را با ابزار wakeonlan نیز انجام داد:


$ sudo wakeonlan af:1e:c4:nf:76:h2

رفع خطا

روشن نشدن رایانه

روشن نشدن رایانه بعد از اجرای فرمان‌های قبل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

 • رایانه خاموش شده باشد. دقّت کنید که رایانه باید به حالت تعلیق رفته باشد تا بتوان از طریق این ابزارها، آن را روشن کرد.

ترفندها

نصب بر روی کارخواه اندروید

در صورتی که رایانهٔ دیگری برای روشن کردن رایانهٔ اول وجود ندارد، می‌توان از دستگاه اندرویدی استفاده کرد.

برای این کار می‌توان از برنامهٔ Wake On Lan که یک برنامهٔ آزاد است، استفاده کرد.

برای دریافت این برنامه به این پیوند مراجعه کنید.

راهنما

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه‌ها، می‌توان صفحهٔ راهنمای برنامه‌ها را مشاهده کرده و یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کنید:

$ man ethtool
$ ethtool --help

$ man etherwake
$ sudo etherwake -u

$ man wakeonlan
$ wakeonlan --help