Template:hc

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه صرفا یک الگو می‌باشد. آن را تغییر ندهید.

ممکن است با این کار تمام صفحاتی که از این الگو استفاده می‌کنند را تغییر دهید.

اگر قصد ایجاد تغییر دارید. ابتدا آن را در Template:Sandbox امتحان کنید و در صورتی که بدون مشکل کار کرد، آن به این صفحه انتقال دهید.

از این الگو برای ایجاد یک بلوک کد که دارای سربرگ باشد، استفاده میشود.

  • برای ایجاد یک بلوک کد که بدونه سربرگ باشد، از Template:bc استفاده کنید.
  • برای ایجاد یک بلوک کد که درون یک خط باشد، از Template:ic استفاده کنید.

نحوه استفاده

برای استفاده از این الگو، بدین شکل عمل کنید. اولین متن درون الگو، یا متنی که بعد از گزینه "head" قرار بگیرد، به عنوان سربرگ در بالا قرار میگیرد.

دومین متن درون الگو، یا متنی که بعد از گزینه "body" قرار بگیرد، به عنوان متن معمولی در پایین قرار میگیرد.


{{hc|...|...}}
{{hc|head=...|body=...}}

مثال

کد رو به رو خروجی زیر را میدهد: {{hc|hello.sh|$ echo "hello"}}

 hello.sh 
$ echo "hello"

کد رو به رو خروجی زیر را میدهد: {{hc|# apt update|...<br>...<br>...}}

 # apt update 
...
...
...

کد رو به رو خروجی زیر را میدهد: {{hc|head=~/hello.py|body=print("hello again")}}

 ~/hello.py 
print("hello again")

کد رو به رو خروجی زیر را میدهد: {{hc|head=main.h|body=#include <stdio.h>}}}}

 main.h 
#include <stdio.h>