ارتقای دبیان

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجواین صفحه نیازمند ویرایش است.
این نوشته برگردانی است آزاد از How to release upgrade your distribution یا چگونه انتشار توزیع خود را ارتقا دهید.

ارتقای دبیان (به انگلیسی: Debian Upgrade)، فرایند ارتقای نگارش ارایهٔ توزیع دبیان است.

آماده‌سازی برای ارتقا

  • از داده‌ها پشتیبان تهیه کنید.

اخطار:

ارتقا توزیع هیچگاه بدون ریسک نبوده است. ممکن است ارتقا موفق نباشد و سامانه را در وضع غیرقابل استفاده قرار دهد. کاربران باید پیش از شروع کار از داده‌های مهم پشتیبان تهیه کنید.
  • از اتصال مناسب اینترنت مطمئن شوید تا در حین کار با مشکل روبه رو نشوید.
  • ‌ نرم‌افزارهای اضافی را حذف کنند.

ارتقا از انتشار پایدار پیشین به کنونی

ارتقای یک سامانه بسته به شمار بسته‌های نصب شدهٔ روی آن و سرعت سامانه به ویژه دیسک سخت می‌تواند تا ساعت‌ها زمان ببرد. هرچند که می‌توان بخش بارگیری در ارتقا را جداگانه انجام داد اما بخش نصب واقعی باید در یک مرحله انجام شود.

بیشتر فرایند ارتقا، سرراست است اما اگر سامانه تنظیمی ویژه دارد لازم است برخی اقدامات مدیریتی پس از اتمام کار انجام گیرد.

گام‌ها

ارتقا نگارش با ابزارهای مدیر بسته، کاربر ریشه یا کاربری با دسترسی کاربر ارشد انجام می‌شود و عموما شامل گام‌های زیر است.

اجرای پوستهٔ متنی

ارتقا باید روی یک پوستهٔ متنی انجام شود. چون که ممکن است محیط میزکار در هنگام کارهای پس از نصب یا باز راه‌اندازی خدمت، سامانه را در وضعیت معیوب قرار دهد.

روی رایانه‌های رومیزی، با زدن کلیدهای Ctrl+Alt+F3 به کنسول tty بروید.

فرمان‌های زیر را در پوسته اجرا کنید:

اطمینان از به‌روز بودن سامانه

$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade

تغییر نام رمز ارایه

در یک ویرایشگر متن نام رمز ارایهٔ کنونی را به ارایهٔ جدید تغییر دهید.

نمونه

برای ارتقا دبیان ۱۰ به ۱۱

deb https://deb.debian.org/debian/ buster main به deb https://deb.debian.org/debian/ bullseye main تغییر کند.

تغییرات در پرونده‌های زیر انجام می‌گیرد.

 $ sudo nano /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.d/*

به‌روز رسانی فهرست بسته‌ها

فهرست بسته‌ها را تمیز و به روز کنید.

$ sudo apt clean


$ sudo apt update

ارتقای ارایه

گام اصلی ارتقای ارایه را انجام دهید که شامل ارتقای بسته‌ها و حذف برخی دیگر است.

$ sudo apt full-upgrade

حذف بسته‌های اضافی

بسته‌هایی که دیگر به آن‌ها نیازی نیست را حذف کنید. اما پیش از آن فهرست را هم بررسی کنید که واقعا به آن‌ها نیازی نداشته باشید.

$ sudo apt autoremove

راه‌اندازی دوباره

سامانه را دوباره راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال شوند.(هرچند این کار اختیاری است اما توصیه می‌شود)

$ sudo shutdown -r now