Tar: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
(ویکی سازی)
سطر ۱: سطر ۱:
'''tar''' برای ایجاد بایگانی ها و فشرده سازی در بسیاری از توزیع های گنو/لینوکس استفاده میشود.
+
'''tar''' یک [[Free Software|نرم‌افزار آزاد]] است که برای ایجاد بایگانی و فشرده سازی در بسیاری از [Distro|توزیع‌های]] سیستم‌عامل [[GNU/Linux|گنو/لینوکس]] استفاده می‌شود.
این دستور کمک میکند تا فایل یا فایل هایی یا حتی دایرکتوری ها را فشرده یا از حالت فشرده خارج نماییم ، معمولا این فشرده سازی ها در قالب tar,gz,bz2 انجام میشود.
+
این نرم‌افزار کمک می‌کند پرونده، پرونده‌ها یا حتا شاخه‌ها را بایگانی و سپس فشرده کرده یا از حالت فشرده خارج نماییم. البته خود tar به تنهایی قابلیت فشرده‌سازی نداشته و این قابلیت را به وسیلهٔ نرم‌افزارهای جانی مثل [[bzip2]] یا [[GNU_Zip|گنو زیپ]] به آن می‌افزاییم.
  
 
+
=ایجاد بایگانی=
== روش استفاده برای انجام فشرده سازی tar ==
+
برای ساخت بایگانی از انتخاب <code>create</code> استفاده می‌شود.
  
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -cvf test.tar /home/temp
+
$ tar --create --file test.tar /home/temp
 +
$ tar -cf test.tar /home/temp
 
</pre>
 
</pre>
در دستور بالا شما محتویات دایرکتوری temp را در فایلی به نام test فشرده میکنید با قالب tar.
+
دستور بالا، محتویات شاخهٔ temp را در پرونده‌ای به نام test.tar بایگانی می‌کند.
  
  
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -czvf test.tar.gz /home/temp
+
$ tar --create --gnuzip --file test.tar.gz /home/temp
 +
$ tar -czf test.tar.gz /home/temp
 
</pre>
 
</pre>
قالب فشرده سازی را tar.gz انتخاب میکنیم.
+
قالب فشرده سازی را tar.gz برمی‌گزیند.
  
  
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -cjvf test.tar.bz2 /home/temp
+
$ tar --create --bzip2 --file test.tar.bz2 /home/temp
 +
$ tar -cjf test.tar.bz2 /home/temp
 
</pre>
 
</pre>
قالب فشرده سازی را tar.bz2 انتخاب میکنیم.
+
قالب فشرده سازی را tar.bz2 برمی‌گزیند.
  
  
== خارج کردن فایل از حالت فشرده ==
+
=گشودن بایگانی=
 +
برای گشودن بایگانی از انتخاب <code>extract</code> استفاده می‌شود.
  
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -xvf test.tar -C /home/temp
+
$ tar --extract --file test.tar --directoty /home/temp
 +
$ tar -xf test.tar -C /home/temp
 
</pre>
 
</pre>
در این دستور تمام محتویات فایل test.tar را در دایرکتوری temp از حالت فشرده خارج میکنیم
+
در این دستور تمام محتویات پروندهٔ test.tar را در شاخهء temp می‌گشاییم.
 
 
برای خارج کردن یک فایل خاص از یک فایل فشرده به شکل زیر عمل میکنیم :
 
  
 +
برای خارج کردن یک پروندهٔ خاص از یک بایگانی به شکل زیر عمل می‌کنیم:
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -xvf test.tar myfile.txt
+
$ tar --extract --file test.tar myfile.txt
 +
$ tar -xf test.tar myfile.txt
 
</pre>
 
</pre>
در این دستور نیازی به باز کردن کل فایل فشرده نداریم ، تنها فایل myfile.txt را نیاز داریم و همین فایل را از حالت فشرده خارج میکنیم.
+
در این دستور نیازی به گشودن کل پروندهٔ بایگانی نداریم ، تنها پروندهٔ myfile.txt را نیاز داریم و همین پرونده را از بایگانی خارج می‌کنیم.
  
== مشاهده محتویات بایگانی شده بدون باز کردن ==
+
=مشاهدهٔ محتویات بایگانی=
 +
برای فهرست کردن محتوای بایگانی از انتخاب <code>list</code> استفاده می‌شود.
  
 
<pre>
 
<pre>
$ tar -tvf test.tar  
+
$ tar --list --file test.tar
 +
$ tar -tf test.tar  
 
</pre>
 
</pre>
در این دستور تمام محتویات فایل test.tar را بدون اینکه از حالت فشرده خارج نماییم میتوانیم مشاهده کنیم.
+
این دستور تمام محتویات پروندهٔ test.tar را بدون این که از بایگانی خارج کند، فهرست می‌کند.

نسخهٔ ‏۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۰۴

tar یک نرم‌افزار آزاد است که برای ایجاد بایگانی و فشرده سازی در بسیاری از [Distro|توزیع‌های]] سیستم‌عامل گنو/لینوکس استفاده می‌شود. این نرم‌افزار کمک می‌کند پرونده، پرونده‌ها یا حتا شاخه‌ها را بایگانی و سپس فشرده کرده یا از حالت فشرده خارج نماییم. البته خود tar به تنهایی قابلیت فشرده‌سازی نداشته و این قابلیت را به وسیلهٔ نرم‌افزارهای جانی مثل bzip2 یا گنو زیپ به آن می‌افزاییم.

ایجاد بایگانی

برای ساخت بایگانی از انتخاب create استفاده می‌شود.

$ tar --create --file test.tar /home/temp
$ tar -cf test.tar /home/temp

دستور بالا، محتویات شاخهٔ temp را در پرونده‌ای به نام test.tar بایگانی می‌کند.


$ tar --create --gnuzip --file test.tar.gz /home/temp
$ tar -czf test.tar.gz /home/temp

قالب فشرده سازی را tar.gz برمی‌گزیند.


$ tar --create --bzip2 --file test.tar.bz2 /home/temp
$ tar -cjf test.tar.bz2 /home/temp

قالب فشرده سازی را tar.bz2 برمی‌گزیند.


گشودن بایگانی

برای گشودن بایگانی از انتخاب extract استفاده می‌شود.

$ tar --extract --file test.tar --directoty /home/temp
$ tar -xf test.tar -C /home/temp

در این دستور تمام محتویات پروندهٔ test.tar را در شاخهء temp می‌گشاییم.

برای خارج کردن یک پروندهٔ خاص از یک بایگانی به شکل زیر عمل می‌کنیم:

$ tar --extract --file test.tar myfile.txt
$ tar -xf test.tar myfile.txt

در این دستور نیازی به گشودن کل پروندهٔ بایگانی نداریم ، تنها پروندهٔ myfile.txt را نیاز داریم و همین پرونده را از بایگانی خارج می‌کنیم.

مشاهدهٔ محتویات بایگانی

برای فهرست کردن محتوای بایگانی از انتخاب list استفاده می‌شود.

$ tar --list --file test.tar
$ tar -tf test.tar 

این دستور تمام محتویات پروندهٔ test.tar را بدون این که از بایگانی خارج کند، فهرست می‌کند.