Ffmpeg: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (طرزکار)
سطر ۱۴: سطر ۱۴:
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -acodec libmp3lame FILE.mp3
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:a libmp3lame FILE.mp3
 
</pre>
 
</pre>
  
 
* <code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 
* <code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
  
* <code>acodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
+
* <code>c:a-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
  
 
* <code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
 
* <code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
سطر ۲۷: سطر ۲۷:
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -vcodec libx264 FILE.mkv
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:v libx264 FILE.mkv
 
</pre>
 
</pre>
  
* <code>vcodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
+
* <code>c:v-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
  
 
* <code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
 
* <code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
سطر ۳۸: سطر ۳۸:
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -vcodec copy FILE_2.mp4
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -c:v copy FILE_2.mp4
 
</pre>
 
</pre>
  
سطر ۶۰: سطر ۶۰:
 
'''نکته:''' در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از <code>copy</code> برای حفظ رمزینه استفاده کرد.  
 
'''نکته:''' در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از <code>copy</code> برای حفظ رمزینه استفاده کرد.  
  
برای این‌کار فرمان را بدون <code>vcodec-</code> اجرا کنیم.
+
برای این‌کار فرمان را بدون <code>c:v-</code> اجرا کنیم.
  
  

نسخهٔ ‏۱۰ دی ۱۳۹۹، ساعت ۰۰:۳۰

ffmpeg یک نرم‌افزار آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.

نصب

از فرمان زیر در شبیه‌ساز پایانه استفاده کنید:

$ sudo apt install ffmpeg

روش کار

برای اجرای برنامه و تبدیل قالب یک پرونده به قالب دلخواه، از فرمان‌های زیر استفاده شود:


تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:a libmp3lame FILE.mp3
 • i- : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 • c:a- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
 • libmp3lame : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).


تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:v libx264 FILE.mkv
 • c:v- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
 • libx264 : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).


جدا کردن قسمت مشخصی از پروندهٔٔ ویدئویی/صوتی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -c:v copy FILE_2.mp4
 • ss- : مشخص کردن زمانِ شروع جداکنندهٔ پرونده.
 • t- : مشخص کردن زمان مورد نظر برای جداکردن از پرونده.
 • copy : ذخیره کردن پروندهٔ جدید بدون تغییر در رمزینهٔ آن.

در این نمونه، پروندهٔ ویدئویی که رمزینهٔ آن تغییر نکرده (MP4) و از دقیقهٔ صفرم و به مدت ۱ دقیقه جدا می‌شود، در پروندهٔ جدیدی به نام FILE_2.mp4 ذخیره می‌شود


تغییر اندازهٔ یک پروندهٔ ویدئویی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -s 640x360 FILE_2.mp4
 • s- : تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی به میزان دلخواه

نکته: در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از copy برای حفظ رمزینه استفاده کرد.

برای این‌کار فرمان را بدون c:v- اجرا کنیم.


دریافت اطلاعات مربوط به پرونده

$ ffmpeg -i FILE.mp4

این فرمان، اطلاعات ویدئویی و صوتی پروندهٔ دلخواه را در خروجی نمایش می‌دهد.

اطلاعاتی از قبیل:

 • مدت زمان پرونده
 • اندازهٔ تصویر (پروندهٔ ویدئویی)
 • نوع رمزینهٔ پرونده

راهنما

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان صفحهٔ راهنمای برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کنید:

$ man ffmpeg
$ ffmpeg --help