Ffmpeg: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (ویراستاری جزئی)
(ویرایش صفحهٔ ffmpeg)
سطر ۱: سطر ۱:
 
'''ffmpeg''' یک برنامهٔ آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.  
 
'''ffmpeg''' یک برنامهٔ آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.  
  
== نصب ==
+
= نصب =
 
 
 
برای نصب این برنامه، از فرمان زیر در [[Terminal|پایانه]] استفاده شود:
 
برای نصب این برنامه، از فرمان زیر در [[Terminal|پایانه]] استفاده شود:
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
سطر ۸: سطر ۷:
 
</pre>
 
</pre>
  
== اجرا ==
+
= طرزکار =
 
 
 
برای اجرای برنامه و تبدیل پروندهٔ مورد‌نظر به قالب موردنظر، از فرمان‌های زیر استفاده شود:
 
برای اجرای برنامه و تبدیل پروندهٔ مورد‌نظر به قالب موردنظر، از فرمان‌های زیر استفاده شود:
  
  
برای تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3:
+
== تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3 ==
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
 
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -acodec libmp3lame FILE.mp3
 
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -acodec libmp3lame FILE.mp3
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
* <code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 +
 +
* <code>acodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
 +
 +
* <code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
  
  
برای تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV:
+
== تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV ==
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
سطر ۲۶: سطر ۳۰:
 
</pre>
 
</pre>
  
== راهنما ==
+
* <code>vcodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
 +
 
 +
* <code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
 +
 
 +
 
 +
== جدا کردن قسمت مشخصی از پروندهٔٔ ویدئویی/صوتی ==
 +
 
 +
<pre language="bash">
 +
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -vcodec copy FILE_2.mp4
 +
</pre>
 +
 
 +
* <code>ss-</code> : مشخص کردن زمانِ شروع جداکنندهٔ پرونده.
 +
 
 +
* <code>t-</code> : مشخص کردن زمان مورد نظر برای جداکردن از پرونده.
 +
 
 +
* <code>copy</code> : ذخیره کردن پروندهٔ جدید بدون تغییر در رمزینهٔ آن.
 +
 
 +
در این مثال، پروندهٔ ویدئویی که رمزینهٔ آن تغییر نکرده (MP4) و از دقیقهٔ صفرم و به مدت ۱ دقیقه جدا می‌شود، در پروندهٔ جدیدی به نام <code>FILE_2.mp4</code> ذخیره می‌شود
 +
 
 +
 
 +
== تغییر اندازهٔ یک پروندهٔ ویدئویی ==
 +
 
 +
<pre language="bash">
 +
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -s 640x360 FILE_2.mp4
 +
</pre>
 +
 
 +
* <code>s-</code> : تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی به میزان دلخواه
 +
 
 +
'''نکته:''' در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از <code>copy</code> برای حفظ رمزینه استفاده کرد.
 +
 
 +
برای این‌کار کافی‌ است فرمان را بدون <code>vcodec-</code> اجرا کنیم.
 +
 
 +
 
 +
== دریافت اطلاعات مربوط به پرونده ==
 +
 
 +
<pre language="bash">
 +
$ ffmpeg -i FILE.mp4
 +
</pre>
 +
 
 +
این فرمان، اطلاعات ویدئویی و صوتی پروندهٔ دلخواه را در خروجی نمایش می‌دهد.
 +
 
 +
اطلاعاتی از قبیل:
  
توضیح هر [[Argument|شناسه]] به شرح زیر است:
+
* مدت زمان پرونده
  
<code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
+
* اندازهٔ تصویر (پروندهٔ ویدئویی)
  
<code>acodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
+
* نوع رمزینهٔ پرونده
  
<code>vcodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
+
* و ...
  
<code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
 
  
<code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
+
= راهنما =
 +
برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان [[Man|صفحهٔ راهنمای]] برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب <code>help--</code> در [[CLI|خط فرمان]] استفاده کنید:
  
برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای این برنامه، می‌توانید [[Man Page|صفحهٔ راهنما]] را مشاهده کرده یا از انتخاب <code>help--</code> در [[CLI|خط فرمان]] استفاده کنید:
+
<pre language="bash">
<pre>
 
 
$ man ffmpeg
 
$ man ffmpeg
 
$ ffmpeg --help
 
$ ffmpeg --help
 
</pre>
 
</pre>
 +
  
 
[[رده:تبدیل‌کننده]]
 
[[رده:تبدیل‌کننده]]
 
[[رده:خط فرمان]]
 
[[رده:خط فرمان]]

نسخهٔ ‏۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ساعت ۲۲:۱۷

ffmpeg یک برنامهٔ آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.

نصب

برای نصب این برنامه، از فرمان زیر در پایانه استفاده شود:

$ sudo apt install ffmpeg

طرزکار

برای اجرای برنامه و تبدیل پروندهٔ مورد‌نظر به قالب موردنظر، از فرمان‌های زیر استفاده شود:


تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -acodec libmp3lame FILE.mp3
 • i- : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 • acodec- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
 • libmp3lame : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).


تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -vcodec libx264 FILE.mkv
 • vcodec- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
 • libx264 : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).


جدا کردن قسمت مشخصی از پروندهٔٔ ویدئویی/صوتی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -vcodec copy FILE_2.mp4
 • ss- : مشخص کردن زمانِ شروع جداکنندهٔ پرونده.
 • t- : مشخص کردن زمان مورد نظر برای جداکردن از پرونده.
 • copy : ذخیره کردن پروندهٔ جدید بدون تغییر در رمزینهٔ آن.

در این مثال، پروندهٔ ویدئویی که رمزینهٔ آن تغییر نکرده (MP4) و از دقیقهٔ صفرم و به مدت ۱ دقیقه جدا می‌شود، در پروندهٔ جدیدی به نام FILE_2.mp4 ذخیره می‌شود


تغییر اندازهٔ یک پروندهٔ ویدئویی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -s 640x360 FILE_2.mp4
 • s- : تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی به میزان دلخواه

نکته: در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از copy برای حفظ رمزینه استفاده کرد.

برای این‌کار کافی‌ است فرمان را بدون vcodec- اجرا کنیم.


دریافت اطلاعات مربوط به پرونده

$ ffmpeg -i FILE.mp4

این فرمان، اطلاعات ویدئویی و صوتی پروندهٔ دلخواه را در خروجی نمایش می‌دهد.

اطلاعاتی از قبیل:

 • مدت زمان پرونده
 • اندازهٔ تصویر (پروندهٔ ویدئویی)
 • نوع رمزینهٔ پرونده
 • و ...


راهنما

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان صفحهٔ راهنمای برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کنید:

$ man ffmpeg
$ ffmpeg --help