Ffmpeg: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (ویراستاری جزئی)
 
(۹ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
'''ffmpeg''' یک برنامهٔ آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.  
+
'''ffmpeg''' یک [[نرم‌افزار آزاد]] برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.  
  
== نصب  ==
+
= نصب =
 +
از فرمان زیر در [[شبیه‌ساز پایانه]] استفاده کنید:
 +
<pre language="bash">
 +
$ sudo apt install ffmpeg
 +
</pre>
 +
 
 +
= روش کار =
 +
برای اجرای برنامه و تبدیل قالب یک پرونده به قالب دلخواه، از فرمان‌های زیر استفاده شود:
 +
 
 +
 
 +
== تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3 ==
 +
 
 +
<pre language="bash">
 +
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:a libmp3lame FILE.mp3
 +
</pre>
 +
 
 +
* <code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 +
 
 +
* <code>c:a-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
 +
 
 +
* <code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
 +
== تبدیل چند پروندهٔ موسیقی با قالب MP3 به یک پروندهٔ ویدیویی با قالب MP4 ==
 +
<pre>
 +
ffmpeg -i 01.mp3 -i 02.mp3 -i image.png -c:a aac -c:v libx264 output.mp4
 +
</pre>
 +
* همه آهنگ های مطلوب را همراه با i وارد میکنید
 +
* یک تصویر هم با i میدهید
 +
* رمزینه صوت را تعیین می کنید ( aac در نمونه دستور بالا)
 +
* رمزینه تصویر رو تعیین می کنید (x264 در نمونه دستور بالا)
 +
* نام خروجی را تعیین می کنید
 +
 
 +
== تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV ==
  
برای نصب این برنامه، از فرمان زیر در [[Terminal|پایانه]] استفاده شود:
 
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ sudo apt install ffmpeg
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:v libx264 FILE.mkv
 
</pre>
 
</pre>
  
== اجرا ==
+
* <code>c:v-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
  
برای اجرای برنامه و تبدیل پروندهٔ مورد‌نظر به قالب موردنظر، از فرمان‌های زیر استفاده شود:
+
* <code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
  
  
برای تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3:
+
== جدا کردن قسمت مشخصی از پروندهٔٔ ویدئویی/صوتی ==
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -acodec libmp3lame FILE.mp3
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -c:v copy FILE_2.mp4
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
* <code>ss-</code> : مشخص کردن زمانِ شروع جداکنندهٔ پرونده.
 +
 +
* <code>t-</code> : مشخص کردن زمان مورد نظر برای جداکردن از پرونده.
 +
 +
* <code>copy</code> : ذخیره کردن پروندهٔ جدید بدون تغییر در رمزینهٔ آن.
 +
 +
در این نمونه، پروندهٔ ویدئویی که رمزینهٔ آن تغییر نکرده (MP4) و از دقیقهٔ صفرم و به مدت ۱ دقیقه جدا می‌شود، در پروندهٔ جدیدی به نام <code>FILE_2.mp4</code> ذخیره می‌شود
  
  
برای تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV:
+
== تغییر اندازهٔ یک پروندهٔ ویدئویی ==
  
 
<pre language="bash">
 
<pre language="bash">
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -vcodec libx264 FILE.mkv
+
$ ffmpeg -i FILE.mp4 -s 640x360 FILE_2.mp4
 
</pre>
 
</pre>
  
== راهنما ==
+
* <code>s-</code> : تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی به میزان دلخواه
 +
 
 +
'''نکته:''' در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از <code>copy</code> برای حفظ رمزینه استفاده کرد.
  
توضیح هر [[Argument|شناسه]] به شرح زیر است:
+
برای این‌کار فرمان را بدون <code>c:v-</code> اجرا کنیم.
  
<code>i-</code> : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 
  
<code>acodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
+
== دریافت اطلاعات مربوط به پرونده ==
  
<code>vcodec-</code> : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
+
<pre language="bash">
 +
$ ffmpeg -i FILE.mp4
 +
</pre>
  
<code>libmp3lame</code> : مشخص کردن [[Codec|رمزینه]] برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).
+
این فرمان، اطلاعات ویدئویی و صوتی پروندهٔ دلخواه را در خروجی نمایش می‌دهد.
  
<code>libx264</code> : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).
+
اطلاعاتی از قبیل:
  
برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای این برنامه، می‌توانید [[Man Page|صفحهٔ راهنما]] را مشاهده کرده یا از انتخاب <code>help--</code> در [[CLI|خط فرمان]] استفاده کنید:
+
* مدت زمان پرونده
<pre>
+
 
 +
* اندازهٔ تصویر (پروندهٔ ویدئویی)
 +
 
 +
* نوع رمزینهٔ پرونده
 +
 
 +
= راهنما =
 +
برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان [[Man|صفحهٔ راهنمای]] برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب <code>help--</code> در [[CLI|خط فرمان]] استفاده کنید:
 +
 
 +
<pre language="bash">
 
$ man ffmpeg
 
$ man ffmpeg
 
$ ffmpeg --help
 
$ ffmpeg --help
 
</pre>
 
</pre>
 +
  
 
[[رده:تبدیل‌کننده]]
 
[[رده:تبدیل‌کننده]]
 
[[رده:خط فرمان]]
 
[[رده:خط فرمان]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۱۲

ffmpeg یک نرم‌افزار آزاد برای تبدیل پرونده‌های ویدئویی به قالب‌های مختلف است. البته دیگر پرونده‌های رسانه‌ای هم با استفاده از این برنامه، قابلیت تبدیل‌ شدن به قالب‌های مختلف را دارند.

نصب

از فرمان زیر در شبیه‌ساز پایانه استفاده کنید:

$ sudo apt install ffmpeg

روش کار

برای اجرای برنامه و تبدیل قالب یک پرونده به قالب دلخواه، از فرمان‌های زیر استفاده شود:


تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ موسیقی با قالب MP3

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:a libmp3lame FILE.mp3
 • i- : مشخص کردن پرونده به عنوان ورودی.
 • c:a- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ صوتی.
 • libmp3lame : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ صوتی (MP3).

تبدیل چند پروندهٔ موسیقی با قالب MP3 به یک پروندهٔ ویدیویی با قالب MP4

ffmpeg -i 01.mp3 -i 02.mp3 -i image.png -c:a aac -c:v libx264 output.mp4
 • همه آهنگ های مطلوب را همراه با i وارد میکنید
 • یک تصویر هم با i میدهید
 • رمزینه صوت را تعیین می کنید ( aac در نمونه دستور بالا)
 • رمزینه تصویر رو تعیین می کنید (x264 در نمونه دستور بالا)
 • نام خروجی را تعیین می کنید

تبدیل پروندهٔ ویدئویی با قالب MP4 به پروندهٔ ویدئویی با قالب MKV

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -c:v libx264 FILE.mkv
 • c:v- : مشخص کردن قالب برای تبدیل پروندهٔ اولیه به پروندهٔ ویدئویی.
 • libx264 : مشخص کردن رمزینه برای قالب پروندهٔ ویدئویی (MKV).


جدا کردن قسمت مشخصی از پروندهٔٔ ویدئویی/صوتی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -ss 00:00:00 -t 00:01:00 -c:v copy FILE_2.mp4
 • ss- : مشخص کردن زمانِ شروع جداکنندهٔ پرونده.
 • t- : مشخص کردن زمان مورد نظر برای جداکردن از پرونده.
 • copy : ذخیره کردن پروندهٔ جدید بدون تغییر در رمزینهٔ آن.

در این نمونه، پروندهٔ ویدئویی که رمزینهٔ آن تغییر نکرده (MP4) و از دقیقهٔ صفرم و به مدت ۱ دقیقه جدا می‌شود، در پروندهٔ جدیدی به نام FILE_2.mp4 ذخیره می‌شود


تغییر اندازهٔ یک پروندهٔ ویدئویی

$ ffmpeg -i FILE.mp4 -s 640x360 FILE_2.mp4
 • s- : تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی به میزان دلخواه

نکته: در صورت تغییر اندازهٔ پروندهٔ ویدئویی، نمی‌توان از copy برای حفظ رمزینه استفاده کرد.

برای این‌کار فرمان را بدون c:v- اجرا کنیم.


دریافت اطلاعات مربوط به پرونده

$ ffmpeg -i FILE.mp4

این فرمان، اطلاعات ویدئویی و صوتی پروندهٔ دلخواه را در خروجی نمایش می‌دهد.

اطلاعاتی از قبیل:

 • مدت زمان پرونده
 • اندازهٔ تصویر (پروندهٔ ویدئویی)
 • نوع رمزینهٔ پرونده

راهنما

برای مطالعهٔ جزئیات بیش‌تر و راهنمای برنامه، می‌توان صفحهٔ راهنمای برنامه را مشاهده کرده و یا از انتخاب help-- در خط فرمان استفاده کنید:

$ man ffmpeg
$ ffmpeg --help