FHS: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (افزودن رده)
(ویراستاری)
سطر ۱: سطر ۱:
'''FHS''' (مخفف Filesystem Hierarchy Standard) سامانه سلسله مراتبی پرونده استاندارد که سختار شاخه ها و محتویاتشان را در سیستم های شبه [[Unix|یونیکس]] تعریف میکند .
+
'''FHS''' (مخفف Filesystem Hierarchy Standard) سامانهٔ سلسله‌مراتبی پروندهٔ استاندارد که ساختار شاخه‌ها و محتویاتشان را در سامانه‌های شبه [[Unix|یونیکس]] تعریف می‌کند.
 
 
= ساختار شاخه ها =
 
  
 +
=ساختار شاخه‌ها=
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
 
! شاخه
 
! شاخه
سطر ۸: سطر ۷:
 
|-
 
|-
 
| /
 
| /
| . شاخه ی ابتدایی سامانه که تمامی شاخه های دیگر در آن قرار خواهند گرفت
+
|. شاخهٔ ابتدایی سامانه که تمامی شاخه‌های دیگر در آن قرار خواهند گرفت
 
|-
 
|-
 
| root/
 
| root/
| خانه ی کاربر ریشه .
+
| خانهٔ کاربر ریشه
 
|-
 
|-
 
| home/
 
| home/
| خانه ی دیگر کاربر ها .
+
| خانهٔ دیگر کاربر‌ها
 
|-
 
|-
 
| bin/
 
| bin/
| محل پرونده های اجرایی دستور های اساسی . مانند : ls ، cat ، echo و ... .
+
| محل پرونده‌های اجرایی دستور‌های اساسی مانند : ls ، cat ، echo و…
 
|-
 
|-
 
| sbin/
 
| sbin/
| محل پرونده اجرایی دستور های اساسی سامانه . مانند : fdisk ، shutdown ، parted و ... .
+
| محل پروندهٔ اجرایی دستور‌های اساسی سامانه مانند : fdisk ، shutdown ، parted و…
 
|-
 
|-
 
| boot/
 
| boot/
| محل پرونده های لازم برای [[بارکننده ی راه اندازی]] .
+
| محل پرونده‌های لازم برای [[Bootloader|بارکنندهٔ راه اندازی]].
 
|-
 
|-
 
| dev/
 
| dev/
| محل پرونده ی دستگاه های سامانه . [[udev]] این محل را مدیریت میکند .
+
| محل پروندهٔ دستگاه‌های سامانه. [[udev]] این محل را مدیریت می‌کند.
 
|-
 
|-
 
| run/
 
| run/
| محل اطلاعات متغیر زمان اجرا . مانند کاربرهای وارد شده به سامانه ، خدمت ها و ... .
+
| محل اطّلاعات متغیّر زمان اجرا. مانند کاربرهای وارد شده به سامانه ، خدمت‌ها و…
 
|-
 
|-
 
| etc/
 
| etc/
| محل پرونده های تنظیمات سامانه و برنامه ها .
+
| محل پرونده‌های تنظیمات سامانه و برنامه‌ها
 
|-
 
|-
 
| lib/
 
| lib/
| محل داده های ضروری کتاب خانه های اشتراکی پرونده های اجرایی .
+
| محل داده‌های ضروری کتاب خانه‌های اشتراکی پرونده‌های اجرایی
 
|-
 
|-
 
| media/
 
| media/
| محل سوار کردن رسانه های حذف شدنی .
+
| محل سوار کردن رسانه‌های حذف شدنی
 
|-
 
|-
 
| mnt/
 
| mnt/
| محل سوار کردن موقت سامانه ی پرونده .
+
| محل سوار کردن موقت سامانهٔ پرونده
 
|-
 
|-
 
| opt/
 
| opt/
| محل بسته های نرم افزاری جانبی .
+
| محل بسته‌های نرم افزاری جانبی
 
|-
 
|-
 
| srv/
 
| srv/
| محل داده های خدمت های سامانه .
+
| محل داده‌های خدمت‌های سامانه
 
|-
 
|-
 
| tmp/
 
| tmp/
| محل ذخیره ی موقتی داده ها  .
+
| محل ذخیرهٔ موقتی داده‌ها
 
|-
 
|-
 
| var/
 
| var/
| محل داده های متغیر . مانند گزارش نرم افزار ها .
+
| محل داده‌های متغیّر، مانند گزارش نرم‌افزار‌ها
 
|-
 
|-
 
| var/cache/
 
| var/cache/
| محل انباره های برنامه ها .
+
| محل انباره‌های برنامه‌ها
 
|-
 
|-
 
| var/lib/
 
| var/lib/
| مکان داده های ایستا که هنگام اجرا توسط نرم افزار ها تغییر میکنند . مانند بانک های اطلاعاتی .
+
| مکان داده‌های ایستا که هنگام اجرا توسّط نرم افزار‌ها تغییر می‌کنند، مانند بانک‌های اطلاعاتی
 
|-
 
|-
 
| var/lock/
 
| var/lock/
| محل پرونده های قفل . این پرونده ها از  استفاده ی منابعی که در حال استفاده می باشند ، جلوگیری میکنند .
+
| محل پرونده‌های قفل. این پرونده‌ها از  استفادهٔ منابعی که در حال استفاده هستند، جلوگیری می‌کنند.
 
|-
 
|-
 
| var/log/
 
| var/log/
| محل گزارش نرم افزار ها .
+
| محل گزارش نرم افزار‌ها
 
|-
 
|-
 
| var/mail/
 
| var/mail/
| محل صندق یارانه ی کاربرها.
+
| محل صندق رایانامهٔ کاربران
 
|-
 
|-
 
| var/opt/
 
| var/opt/
| محل داده های متغیر مربوط به بسته های جانبی که در opt/ می باشند .
+
| محل داده‌های متغیّر مربوط به بسته‌های جانبی که در opt قرار دارند
 
|-
 
|-
 
| var/spool/
 
| var/spool/
| محلی که برنامه های گوناگون برای پردازش شدن منتظر می مانند .
+
| محلی که برنامه‌های گوناگون برای پردازش شدن منتظر می‌مانند
 
|-
 
|-
 
| var/tmp/
 
| var/tmp/
| محلی که داده های موقتی که حین راه اندازی مجدد سامانه محفوظ می مانند .
+
| محلی که داده‌های موقّتی حین راه اندازی دوبارهٔ سامانه محفوظ می‌مانند
 
|-
 
|-
 
| proc/
 
| proc/
| سامانه ی پرونده ی مجازی .[[Kernel|کرنل]] داده های خود را در این مکان ذخیره میکند .
+
| سامانهٔ پروندهٔ مجازی.[[Kernel|کرنل]] داده‌های خود را در این مکان ذخیره می‌کند.
 
|-
 
|-
 
| sys/
 
| sys/
| محل ذخیره ی اطلاعات مربوط به کلیه ی دستگاه های متصل به سامانه . [[HAL]] این بخش را مدیریت میکند .
+
| محل ذخیرهٔ اطّلاعات مربوط به کلیهٔ دستگاه‌های متّصل به سامانه. [[HAL]] این بخش را مدیریت می‌کند.
 
|-
 
|-
 
| usr/
 
| usr/
| سلسله مراتب ثانویه . محل برنامه های کاربرها .
+
| سلسه مراتب دوم. منابع سامانه‌ای یونیکس
 
|-
 
|-
 
| usr/bin/
 
| usr/bin/
| محل پرونده های اجرایی غیر اساسی .
+
| محل پرونده‌های اجرایی غیر اساسی
 
|-
 
|-
 
| usr/share/
 
| usr/share/
| محل داده های نرم افزار ها که به معماری سیستم وابسته نمی باشند .
+
| محل داده‌های نرم‌افزار‌هایی که به معماری سیستم وابسته نیستند
 
|-
 
|-
 
| usr/include/
 
| usr/include/
| محل سرآیند های استاندارد .
+
| محل سرایند‌های استاندارد
 
|-
 
|-
 
| usr/lib/
 
| usr/lib/
| محل کتاب خانه های usr/bin/ و usr/sbin/ .
+
| محل کتاب‌خانه‌های /usr/bin/ و /usr/sbin/
 
|-
 
|-
 
| usr/local/
 
| usr/local/
| سومین سلسله مراتب .
+
| سومین سلسله مراتب
 
|-
 
|-
 
| usr/sbin/
 
| usr/sbin/
| محل پرونده های اجرایی غیر اساسی سامانه .
+
| محل پرونده‌های اجرایی غیر اساسی سامانه
 
|-
 
|-
 
| usr/src/
 
| usr/src/
| محل کد های منبع .
+
| محل کد‌های منبع
 
|}
 
|}
  
 
[[رده:تعاریف]]
 
[[رده:تعاریف]]

نسخهٔ ‏۳۰ مرداد ۱۳۹۵، ساعت ۱۶:۰۱

FHS (مخفف Filesystem Hierarchy Standard) سامانهٔ سلسله‌مراتبی پروندهٔ استاندارد که ساختار شاخه‌ها و محتویاتشان را در سامانه‌های شبه یونیکس تعریف می‌کند.

ساختار شاخه‌ها

شاخه کاربرد
/ . شاخهٔ ابتدایی سامانه که تمامی شاخه‌های دیگر در آن قرار خواهند گرفت
root/ خانهٔ کاربر ریشه
home/ خانهٔ دیگر کاربر‌ها
bin/ محل پرونده‌های اجرایی دستور‌های اساسی مانند : ls ، cat ، echo و…
sbin/ محل پروندهٔ اجرایی دستور‌های اساسی سامانه مانند : fdisk ، shutdown ، parted و…
boot/ محل پرونده‌های لازم برای بارکنندهٔ راه اندازی.
dev/ محل پروندهٔ دستگاه‌های سامانه. udev این محل را مدیریت می‌کند.
run/ محل اطّلاعات متغیّر زمان اجرا. مانند کاربرهای وارد شده به سامانه ، خدمت‌ها و…
etc/ محل پرونده‌های تنظیمات سامانه و برنامه‌ها
lib/ محل داده‌های ضروری کتاب خانه‌های اشتراکی پرونده‌های اجرایی
media/ محل سوار کردن رسانه‌های حذف شدنی
mnt/ محل سوار کردن موقت سامانهٔ پرونده
opt/ محل بسته‌های نرم افزاری جانبی
srv/ محل داده‌های خدمت‌های سامانه
tmp/ محل ذخیرهٔ موقتی داده‌ها
var/ محل داده‌های متغیّر، مانند گزارش نرم‌افزار‌ها
var/cache/ محل انباره‌های برنامه‌ها
var/lib/ مکان داده‌های ایستا که هنگام اجرا توسّط نرم افزار‌ها تغییر می‌کنند، مانند بانک‌های اطلاعاتی
var/lock/ محل پرونده‌های قفل. این پرونده‌ها از استفادهٔ منابعی که در حال استفاده هستند، جلوگیری می‌کنند.
var/log/ محل گزارش نرم افزار‌ها
var/mail/ محل صندق رایانامهٔ کاربران
var/opt/ محل داده‌های متغیّر مربوط به بسته‌های جانبی که در opt قرار دارند
var/spool/ محلی که برنامه‌های گوناگون برای پردازش شدن منتظر می‌مانند
var/tmp/ محلی که داده‌های موقّتی حین راه اندازی دوبارهٔ سامانه محفوظ می‌مانند
proc/ سامانهٔ پروندهٔ مجازی.کرنل داده‌های خود را در این مکان ذخیره می‌کند.
sys/ محل ذخیرهٔ اطّلاعات مربوط به کلیهٔ دستگاه‌های متّصل به سامانه. HAL این بخش را مدیریت می‌کند.
usr/ سلسه مراتب دوم. منابع سامانه‌ای یونیکس
usr/bin/ محل پرونده‌های اجرایی غیر اساسی
usr/share/ محل داده‌های نرم‌افزار‌هایی که به معماری سیستم وابسته نیستند
usr/include/ محل سرایند‌های استاندارد
usr/lib/ محل کتاب‌خانه‌های /usr/bin/ و /usr/sbin/
usr/local/ سومین سلسله مراتب
usr/sbin/ محل پرونده‌های اجرایی غیر اساسی سامانه
usr/src/ محل کد‌های منبع