Builtin

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

builtin یک فرمان شل است که به کاربر اجازه می‌دهد تا یک فرمان درون‌سازی شده شل را بدون جستجوی آن در شاخه‌های متغیر PATH اجرا کند.

کاربرد اصلی این فرمان در زمانی است که قصد دارید یک فرمان‌درون سازی شده را با یک تابع جایگزین نمایید و نیاز است از درون تابع فرمان مذکور را صدا نمایید.

در نمونه زیر فرمان test را به گونه‌ای تغییر داده‌ایم تا با هر بار اجرا در کنار انجام عملیات موردنیاز واژه testing را چاپ کند.


$ function test() { echo testing; builtin test "$@"; }
$ test -d Downloads
testing
$ echo $?
0
$ test -d ThisDirectoryDoesNotExists
testing
$ echo $?
1