Aria2: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (ویراستاری)
سطر ۱: سطر ۱:
'''Aria2''' [[Free Software|برنامه‌ای آزاد]] برای [[Download Manager|مدیریت بارگیری]] در بسترهای [[HTTP|HTTP]]، [[HTTPS|HTTPS]]، [[FTP|اف‌تی‌پی]] و [[bittorent|بیت‌تورنت]] است.  
+
'''Aria2''' نرم‌افزاری [[Free Software|آزاد]] برای [[Download Manager|مدیریت بارگیری]] در بسترهای [[HTTP]]، [[HTTPS]]، [[FTP|اف‌تی‌پی]] و [[bittorent|بیت‌تورنت]] است.  
 
البته برنامه‌‌ای مانند [[Uget]]، در حقیقت [[Shell|پوسته]]‌ای گرافیکی برای Aria2 به شمار می‌رود.
 
البته برنامه‌‌ای مانند [[Uget]]، در حقیقت [[Shell|پوسته]]‌ای گرافیکی برای Aria2 به شمار می‌رود.
  
==نصب و اجرا ==
+
=نصب=
برای نصب این برنامه می‌توانید در مدیربسته‌ی [[synaptic|سینپتیک]] جست‌و‌جو کرده یا از فرمان زیر استفاده کنید:
+
برای نصب این برنامه می‌توانید در مدیربستهٔ [[synaptic|سینپتیک]] جست‌و‌جو کرده یا از فرمان زیر استفاده کنید:
 
<pre>
 
<pre>
 
$ sudo apt install aria2
 
$ sudo apt install aria2
 
</pre>
 
</pre>
  
 +
=اجرا=
 
برای اجرای این برنامه می‌توان از فرمان زیر استفاده کرد:
 
برای اجرای این برنامه می‌توان از فرمان زیر استفاده کرد:
 
<pre>
 
<pre>
$ aria2c -c -j1 -x16 -s16 -k1m -d ~/Downloads  [Link]
+
$ aria2c -c -j1 -x4 -s4 -k1m -d ~/Downloads  [Link]
 
</pre>
 
</pre>
  
=== توضیحات فرمان بالا: ===
 
  
<code>c-</code> : در صورت استفاده از این [[Argument|شناسه]]، اگر بارگیری [[Link|پیوند]] با مشکل مواجه شده باشد، یا به فرمان کاربر متوقف شده باشد، بارگیری ادامه پیدا خواهد کرد.
+
<code>c-</code> : در صورت استفاده از این [[Argument|شناسه]]، اگر بارگیری [[Link|پیوند]] با مشکل مواجه شده باشد، یا به فرمان کاربر متوقّف شده باشد، بارگیری ادامه پیدا خواهد کرد.
  
<code>j-</code> : برای بارگیری چند پیوند به صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. <code>j1-</code> به معنی بارگیری یک پیوند به صورت هم‌زمان است.
+
<code>j-</code> : برای بارگیری چند پیوند به صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. <code>j1-</code> به معنی بارگیری یک پیوند در هر لحظه است.
  
 
<code>x-</code> : تعداد اتّصالات برای برقراری با [[Server|کارساز]] مورد نظر.
 
<code>x-</code> : تعداد اتّصالات برای برقراری با [[Server|کارساز]] مورد نظر.
  
به طور مثال <code>x16-</code> به معنی 16 اتّصال هم‌زمان به کارساز مورد نظر برای بارگیری پیوند است که به سبب آن، سرعت بارگیری بیشتر می‌شود.
+
به طور مثال <code>x4-</code> به معنی استفاده از ۴ اتّصال هم‌زمان به کارساز مورد نظر برای بارگیری پیوند است که به سبب آن، ممکن است سرعت بارگیری روی شبکه‌های ناپایدار بیشتر شود.
  
 
<code>s-</code> : تعداد تقسیم‌بندی پیوند به چند پرونده را مشخص می‌کند.
 
<code>s-</code> : تعداد تقسیم‌بندی پیوند به چند پرونده را مشخص می‌کند.
  
به طور مثال <code>s16-</code> به تقسیم شدن پیوند مورد نظر به 16 پرونده برای بارگیری آن اشاره می‌کند.
+
به طور مثال <code>s4-</code> به تقسیم شدن پیوند مورد نظر به ۴ پرونده برای بارگیری آن اشاره می‌کند.
  
<code>k-</code> : مشخص‌کنندهٔ حجم پرونده برای تقسیم شدن که در حالت پیش‌گزیده، 20مگابایت است.  
+
<code>k-</code> : مشخص‌کنندهٔ حجم پرونده برای تقسیم شدن که در حالت پیش‌گزیده، ۲۰ مگابایت است.  
  
به عبارتی به ازای هر 20مگابایت، یک تقسیم‌بندی صورت می‌گرد. به این ترتیب، پیوندی با حجم 20مگابایت، تنها به یک پرونده تقسیم می‌شود، حتّی اگر کاربر فرمان 16 تقسیم‌بندی را صادر کرده باشد. بنابراین با استفاده از <code>k1m-</code>، مطمئن می‌شویم که حتّی برای پیوندی با حجم 16مگابایت، 16 پرونده تشکیل شده است.
+
به عبارتی به ازای هر ۲۰ مگابایت، یک تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد. به این ترتیب، پیوندی با حجم ۲۰ مگابایت، تنها به یک پرونده تقسیم می‌شود، حتا اگر کاربر فرمان ۴ تقسیم‌بندی را صادر کرده باشد. بنابراین با استفاده از <code>k1m-</code>، مطمئن می‌شویم که حتا برای پیوندی با حجم ۴ مگابایت، ۴ پرونده تشکیل شده است.
  
<code>d-</code> : مشخص کردن محل ذخیرهٔ پیوند بر روی حافظه. در صورت عدم استفاده از این شناسه، پیوند در محلّی که کاربر حضور دارد، بارگیری می‌شود.
+
<code>d-</code> : مشخّص کردن محل ذخیرهٔ پیوند روی حافظه. در صورت عدم استفاده از این شناسه، پیوند در محلّی که کاربر حضور دارد، بارگیری می‌شود.
  
 
== راهنما ==
 
== راهنما ==
[[Man Page|صفحهٔ راهنمای]] این برنامه خیلی کامل و مفید است. می‌توان با فرمان زیر، آن‌را اجرا کرد:
+
[[Man Page|صفحهٔ راهنمای]] این برنامه خیلی کامل و مفید است. می‌توان با فرمان زیر، آن را اجرا کرد:
 
<pre>
 
<pre>
 
$ man aria2c
 
$ man aria2c

نسخهٔ ‏۱۹ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۳۵

Aria2 نرم‌افزاری آزاد برای مدیریت بارگیری در بسترهای HTTP، HTTPS، اف‌تی‌پی و بیت‌تورنت است. البته برنامه‌‌ای مانند Uget، در حقیقت پوسته‌ای گرافیکی برای Aria2 به شمار می‌رود.

نصب

برای نصب این برنامه می‌توانید در مدیربستهٔ سینپتیک جست‌و‌جو کرده یا از فرمان زیر استفاده کنید:

$ sudo apt install aria2

اجرا

برای اجرای این برنامه می‌توان از فرمان زیر استفاده کرد:

$ aria2c -c -j1 -x4 -s4 -k1m -d ~/Downloads  [Link]


c- : در صورت استفاده از این شناسه، اگر بارگیری پیوند با مشکل مواجه شده باشد، یا به فرمان کاربر متوقّف شده باشد، بارگیری ادامه پیدا خواهد کرد.

j- : برای بارگیری چند پیوند به صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. j1- به معنی بارگیری یک پیوند در هر لحظه است.

x- : تعداد اتّصالات برای برقراری با کارساز مورد نظر.

به طور مثال x4- به معنی استفاده از ۴ اتّصال هم‌زمان به کارساز مورد نظر برای بارگیری پیوند است که به سبب آن، ممکن است سرعت بارگیری روی شبکه‌های ناپایدار بیشتر شود.

s- : تعداد تقسیم‌بندی پیوند به چند پرونده را مشخص می‌کند.

به طور مثال s4- به تقسیم شدن پیوند مورد نظر به ۴ پرونده برای بارگیری آن اشاره می‌کند.

k- : مشخص‌کنندهٔ حجم پرونده برای تقسیم شدن که در حالت پیش‌گزیده، ۲۰ مگابایت است.

به عبارتی به ازای هر ۲۰ مگابایت، یک تقسیم‌بندی صورت می‌گیرد. به این ترتیب، پیوندی با حجم ۲۰ مگابایت، تنها به یک پرونده تقسیم می‌شود، حتا اگر کاربر فرمان ۴ تقسیم‌بندی را صادر کرده باشد. بنابراین با استفاده از k1m-، مطمئن می‌شویم که حتا برای پیوندی با حجم ۴ مگابایت، ۴ پرونده تشکیل شده است.

d- : مشخّص کردن محل ذخیرهٔ پیوند روی حافظه. در صورت عدم استفاده از این شناسه، پیوند در محلّی که کاربر حضور دارد، بارگیری می‌شود.

راهنما

صفحهٔ راهنمای این برنامه خیلی کامل و مفید است. می‌توان با فرمان زیر، آن را اجرا کرد:

$ man aria2c