ایجاد پل (تور)

از ویکی فارسی اوبونتو
نسخهٔ تاریخ ‏۷ مهر ۱۴۰۱، ساعت ۱۴:۱۶ توسط Eshagh (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

این راهنما به شما کمک می‌کند تا یک پل obfs4 تور، راه‌اندازی کنید تا به کاربران سانسور شده کمک کند تا به شبکهٔ تور متصل شوند. الزامات مورد نیاز عبارتند از:

  • کارساز گنو/لینوکسی(برای مثال: دبیان یا اوبونتو)
  • اینترنت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
  • امتیازات لازم در کارساز برای گشودن درگاه و پیکربندی تور


یادداشت: این صفحه نیاز به تکمیل کردن و ترجمه دارد


به کار انداختن به‌روز رسانی خودکار نرم‌افزارها (اختیاری)

یکی از مهم‌ترین چیزهایی که می‌توانید پخش‌کنندهٔ خود را ایمن نگه دارید این است که به‌روز رسانی‌های امنیتی را به موقع و به طور ایده آل به صورت خودکار نصب کنید تا نتوانید آنها را فراموش کنید. پیشنهاد می‌کنیم تا به‌روز رسانی خودکار نرم‌افزارها را برای کارسازتان خود فعّال کنید.


پیکربندی مخزن پروژهٔ تور (اختیاری)

https://support.torproject.org/apt/tor-deb-repo/

نصب پیش‌نیازها

برای نصب پیش‌نیازها ابتدا مخازنتان را به‌روز رسانی کنید، و سپس بسته‌ها را نصب کنید:

$ sudo apt update
$ sudo apt install tor obfs4proxy

پیکربندی تور

پروندهٔ پیکربندی تور معمولاً در مسیر /etc/tor/torrc قرار دارد، آن را به یک ویرایش‌گر متن مانند نانو باز کنید و محتویاتش را به صورت زیر تغییر دهید:

/etc/tor/torrc
BridgeRelay 1

# Replace "TODO1" with a Tor port of your choice.
# This port must be externally reachable.
# Avoid port 9001 because it's commonly associated with Tor and censors may be scanning the Internet for this port.
ORPort TODO1

ServerTransportPlugin obfs4 exec /usr/bin/obfs4proxy

# Replace "TODO2" with an obfs4 port of your choice.
# This port must be externally reachable and must be different from the one specified for ORPort.
# Avoid port 9001 because it's commonly associated with Tor and censors may be scanning the Internet for this port.
ServerTransportListenAddr obfs4 0.0.0.0:TODO2

# Local communication port between Tor and obfs4.  Always set this to "auto".
# "Ext" means "extended", not "external".  Don't try to set a specific port number, nor listen on 0.0.0.0.
ExtORPort auto

# Replace "<address@email.com>" with your email address so we can contact you if there are problems with your bridge.
# This is optional but encouraged.
ContactInfo <address@email.com>

# Pick a nickname that you like for your bridge.  This is optional.
Nickname PickANickname

فراموش نکنید که مقادیر گزینه‌های «ORPort» و «ServerTransportListenAddr» و «ContactInfo» و «Nickname» را تغییر دهید.

اگر تصمیم دارید از درگاهی کوچک‌تر از ۱۰۲۴ برای پل‌تان استفاده کنید(برای مثال: ۸۰ یا ۴۴۳)، نیاز دارید که به obfs4 توانایی مقید کردن(bind) درگاه با کاربر غیر روت را بدهید:

$ sudo setcap cap_net_bind_service=+ep /usr/bin/obfs4proxy

To work around systemd hardening, شما همچنین نیاز به تنظیم NoNewPrivileges=no در /lib/systemd/system/tor@default.service و /lib/systemd/system/tor@.service و در آخر اجرای دستور $ sudo systemctl daemon-reload دارید. برای اطّلاعات بیشتر موضوع 18356 را ببینید.


نکته: that both Tor's OR port and its obfs4 port must be reachable. If your bridge is behind a firewall or NAT, make sure to open both ports. You can use our reachability test to see if your obfs4 port is reachable from the Internet.

اجرای تور

برای به کار انداختن و اجرای خدمت تور از دستور زیر استفاده کنید:

$ sudo systemctl enable --now tor.service

یا اگر خدمت تور از قبل در حال اجراست، برای شروع دوبارهٔ آن دستور زیر را اجرا کنید:

$ sudo systemctl restart tor.service

دیدن گزارش‌های تور

برای تأیید اینکه پل شما بدون مشکل در حال اجرا است، باید چیزی شبیه به این را در پروندهٔ گزارشات تور در مسیر /var/log/syslog ببینید، یا با دستور $ sudo journalctl -e -u tor@default گزارشات تور را مرور کنید.

[notice] Your Tor server's identity key fingerprint is '<NICKNAME> <FINGERPRINT>'
[notice] Your Tor bridge's hashed identity key fingerprint is '<NICKNAME> <HASHED FINGERPRINT>'
[notice] Registered server transport 'obfs4' at '[::]:46396'
[notice] Tor has successfully opened a circuit. Looks like client functionality is working.
[notice] Bootstrapped 100%: Done
[notice] Now checking whether ORPort <redacted>:3818 is reachable... (this may take up to 20 minutes -- look for log messages indicating success)
[notice] Self-testing indicates your ORPort is reachable from the outside. Excellent. Publishing server descriptor.

استخراج نشانی پل

پس از ایجاد و اتّصال بدون مشکل پل نوبت آن است که نشانی پل‌تان را بدست آورید و از آن استفاده کنید. ابتدا با دستور زیر یک الگو از یک پل به همراه گواهی(certificate) پل‌تان را بدست آورید؛ برای مثال:

$ sudo cat /var/lib/tor/pt_state/obfs4_bridgeline.txt

Bridge obfs4 <IP ADDRESS>:<PORT> <FINGERPRINT> \
cert=KkdWiWlfetJG9SFrzX8g1teBbgxtsc0zPiN5VLxqNNH+iudVW48CoH/XVXPQntbivXIqZA \
iat-mode=0

سپس با دستور زیر اثر انگشت پل‌تان را بدست آورید؛ برای مثال:

$ sudo cat /var/lib/tor/fingerprint

PonteVecchio EFC6A00EE6272355C023862378AC77F935F091E4

و در آخر آدرس آی‌پی کارساز و درگاه(درگاهی که برای گزینهٔ «ServerTransportListenAddr» در پروندهٔ پیکربندی تور برگزیدید) و اثر انگشت کارساز را با مقادیر مشخص شده در الگو، جایگزین کنید.

نتیجه باید چیزی شبیه به این باشد:

Bridge obfs4 123.45.67.89:443 EFC6A00EE6272355C023862378AC77F935F091E4 \
cert=KkdWiWlfetJG9SFrzX8g1teBbgxtsc0zPiN5VLxqNNH+iudVW48CoH/XVXPQntbivXIqZA \
iat-mode=0

حالا می‌توانید از نشانی پل‌تان در پروندهٔ پیکربندی تور در دیگر دستگاه‌ها برای اتّصال به شبکهٔ تور استفاده کنید.1 2

نکتهٔ آخر

اگر در راه‌اندازی پل خود مشکل دارید، به بخش راهنمای پروژهٔ تور نگاهی بیندازید. اگر پل شما اکنون کار می کند.