کو: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
جز (افزودن رده)
(خدمت سیستم‌دی)
 
سطر ۴۷: سطر ۴۷:
 
اگر سیستم‌عامل شما مانند اوبونتو به صورت پیش‌گزیده از نرم‌افزار شروع [[systemd|سیستم‌دی]] استفاده می‌کند، می‌توانید از این روش استفاده کنید:
 
اگر سیستم‌عامل شما مانند اوبونتو به صورت پیش‌گزیده از نرم‌افزار شروع [[systemd|سیستم‌دی]] استفاده می‌کند، می‌توانید از این روش استفاده کنید:
  
ابتدا پرونده‌ای با نام <code>cow@.service</code> را در مسیر <code>/usr/lib/systemd/system/</code> ایجاد کرده و آن را مقدار زیر پر می‌کنیم:
+
ابتدا پرونده‌ای با نام <code>cow.service</code> را در مسیر <code>/usr/lib/systemd/system/</code> ایجاد کرده و آن را مقدار زیر پر می‌کنیم:
 
<pre>
 
<pre>
 
[Unit]
 
[Unit]
سطر ۵۴: سطر ۵۴:
 
   
 
   
 
[Service]
 
[Service]
User=%i
+
User=root
 
ExecStart=/usr/local/bin/cow
 
ExecStart=/usr/local/bin/cow
 
Restart=on-abort
 
Restart=on-abort
سطر ۶۵: سطر ۶۵:
 
<pre language="bash">$ sudo systemctl daemon-reload</pre>
 
<pre language="bash">$ sudo systemctl daemon-reload</pre>
  
سپس این خدمت را برای کاربر ریشه فعّال می‌کنیم:
+
سپس این خدمت را به کار می‌اندازیم:
<pre language="bash">$ sudo systemctl enable cow@root</pre>
+
<pre language="bash">$ sudo systemctl enable cow.service --now</pre>
 
 
از بار بعدی که سیستم‌عامل شروع می‌شود، این خدمت نیز اجرا خواهد شد. اگر همین الآن به آن نیاز داریم. می‌توانیم با این دستور، آن را شروع کنیم:
 
<pre language="bash">$ sudo systemctl start cow@root</pre>
 
  
 
==استفاده از کران==
 
==استفاده از کران==

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۰۹:۰۲

کو (به انگلیسی cow) یک کارساز http برای تشخیص اختلال‌ها در جریان شبکه و مسیردهی آن‌ها بر این اساس است.

نصب

به دلیل استفادهٔ این برنامه از گیت‌هاب، باید پیش از گرفتن این برنامه، تور را پهن کرده و این دستور را اجرا نمود:

 $ torify curl -L git.io/cow | sudo bash

پس از دریافت اسکریپت نصب، از شما مسیری برای نصب این برنامه می‌خواهد. مسیر زیر مقداری معقول است:

Install cow binary to which directory (absolute path, defaults to current dir): /usr/local/bin

با دیدن عبارت Update finished.، نصب این برنامه به پایان رسیده است

پیکربندی

ابتدا باید شاخهٔ cow را برای کاربر ریشه ایجاد کرد:

$ sudo mkdir /root/.cow

سپس پروندهٔ rc را به صورت زیر ایجاد می کنیم:

$ sudo nano /root/.cow/rc

ساختار این پرونده به این صورت است: https://github.com/cyfdecyf/cow/blob/master/doc/sample-config/rc-en

یک پیکربندی منطقی برای استفاده از تور می‌تواند به صورت زیر باشد:

listen = http://127.0.0.1:7777
#alwaysProxy = false
proxy = socks5://127.0.0.1:9050
httpErrorCode = 403
core = 4
#detectSSLErr = true

اگر می‌خواهید پایگاه‌هایی همواره از طریق این کارساز مسیردهی شوند، نام آن‌ها را به صورت زیر در پرونده‌ای با نام blocked در کنار rc قرار دهید:

google.com
android.com

اگر می‌خواهید پایگاه‌هایی هرگز از طریق این کارساز مسیردهی نشوند، نام آن‌ها را به صورت زیر در پرونده‌ای با نام direct در کنار rc قرار دهید:

ir
ubuntu.com

اجرای خودکار

به چند روش می‌توان کو را در هنگام شروع به کار رایانه اجرا نمود. شما باید فقط یکی از این روش‌ها را اجرا کنید:

خدمت سیستم‌دی

اگر سیستم‌عامل شما مانند اوبونتو به صورت پیش‌گزیده از نرم‌افزار شروع سیستم‌دی استفاده می‌کند، می‌توانید از این روش استفاده کنید:

ابتدا پرونده‌ای با نام cow.service را در مسیر /usr/lib/systemd/system/ ایجاد کرده و آن را مقدار زیر پر می‌کنیم:

[Unit]
Description=COW HTTP proxy service for %i
After=network.target
 
[Service]
User=root
ExecStart=/usr/local/bin/cow
Restart=on-abort

[Install]
WantedBy=multi-user.target

سپس فهرست خدمت‌های سیستم‌دی را به‌روز می‌کنیم:

$ sudo systemctl daemon-reload

سپس این خدمت را به کار می‌اندازیم:

$ sudo systemctl enable cow.service --now

استفاده از کران

می‌توان برای اجرای این برنامه، یک وظیفهٔ کران به شرح زیر نوشت:

@reboot /usr/local/bin/cow