فهرست پرونده‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه توضیح نسخه‌ها
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۵۰ Osx logo.svg (پرونده) ۹۱۲ بایت نشان او اس ۱۰ رده:نشان‌ها ۱
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۳ Windows Logo.svg (پرونده) ۱ کیلوبایت نشان ویندوز رده:نشان‌ها ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۴ GNU HURD logo.svg (پرونده) ۲ کیلوبایت   ۱
‏۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۱ Telegram icon.svg (پرونده) ۵ کیلوبایت نقشک تلگرام رده:نقشک‌ها ۱
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۵۸ Microsoft Logo.svg (پرونده) ۷ کیلوبایت نام‌وارهٔ مایکروسافت رده:نشان‌ها ۱
‏۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۹ Minetest icon.svg (پرونده) ۸ کیلوبایت رده:نقشک‌ها ۱
‏۱۰ شهریور ۱۳۹۴، ساعت ۱۱:۴۷ Raspberry-pi-logo.svg (پرونده) ۹ کیلوبایت نشان رزبری‌پای رده:نشان‌ها ۱
‏۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۴۶ Android logo.svg (پرونده) ۹ کیلوبایت نشان اندروید رده:نشان‌ها ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۲ Debian-logo.svg (پرونده) ۱۰ کیلوبایت نام‌وارهٔ دبیان رده:نشان‌ها ۱
‏۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۲ Ubuntu-logo.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۱ Software Updater-update.png (پرونده) ۱۱ کیلوبایت   ۳
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۳۷ Edubuntu-logo.svg (پرونده) ۱۲ کیلوبایت نام‌وارهٔ اجوبونتو رده:نشان‌ها ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۷ GNU logo.svg (پرونده) ۱۲ کیلوبایت لوگوی گنو از ۲۰۱۳ ۱
‏۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۸ Gimp.svg (پرونده) ۱۸ کیلوبایت نشان گیمپ نقشک‌ها ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۰ System Settings-Language Support-update.png (پرونده) ۱۹ کیلوبایت   ۱
‏۳ آذر ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۳۸ Ubuntu Studio Logo.svg (پرونده) ۱۹ کیلوبایت نام‌وارهٔ اوبونتو استودیو رده:نشان‌ها ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-gstreamer-bad.png (پرونده) ۲۱ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۱۲ Software Updater-OK.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت   ۳
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۸ Keyboard-fa-main.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۰۸ Persian-fonts-linux-quit.png (پرونده) ۲۳ کیلوبایت   ۱
‏۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۳ System Settings.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت تنظیمات سامانه ۱
‏۳۰ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۹ Software Updater-Reboot.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت   ۲
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-add.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۹ System Settings-Security-search.png (پرونده) ۲۵ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۵۰ Extensions prefs.png (پرونده) ۲۹ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-installing.png (پرونده) ۳۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۹ GNU logo old.svg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت نشان گنو تا ۲۰۱۳ ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-match.png (پرونده) ۳۰ کیلوبایت   ۱
‏۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۷ Orca Icon.svg (پرونده) ۳۱ کیلوبایت نقشک اورکا رده:نقشک‌ها ۱
‏۱۵ مرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۴:۱۵ Telegram Tractor.png (پرونده) ۳۲ کیلوبایت تنظیم تراکتور در تلگرام ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-select.png (پرونده) ۳۴ کیلوبایت   ۱
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۵ Gnome-mpdris2.png (پرونده) ۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-Other.png (پرونده) ۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۵ System Settings-Language Support-install.png (پرونده) ۳۷ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۱ USC-unrar.png (پرونده) ۳۷ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۳ USC-mscorefonts.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-features.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-drivers.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۹ USC-ubuntu-restricted-extras.png (پرونده) ۴۳ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۹ USC-browser-codec.png (پرونده) ۴۳ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۷ System Settings-Accounts-Accounts.png (پرونده) ۴۴ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۱۸ System Settings-Online Accounts-Add.png (پرونده) ۴۵ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-libfaac0.png (پرونده) ۴۶ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۲ Ubuntu Software Center icon v3.svg (پرونده) ۴۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۴۴ SFD logo.svg (پرونده) ۴۹ کیلوبایت نشان روز آزادی نرم‌افزار رده:نشان‌ها ۱
‏۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۷ System Settings-Appearance-Behavior.png (پرونده) ۵۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۰۸ Persian-fonts-linux.png (پرونده) ۵۱ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۰۹ Software & Sources-Repos.png (پرونده) ۵۲ کیلوبایت   ۲
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۳۱ Starcal-autostart.png (پرونده) ۵۳ کیلوبایت   ۱
‏۳۰ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۲۷ Software Updater-upgrading.png (پرونده) ۵۴ کیلوبایت   ۲
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر