فهرست پرونده‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه توضیح نسخه‌ها
‏۱۶ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۴۶ Android logo.svg (پرونده) ۹ کیلوبایت نشان اندروید رده:نشان‌ها ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۵۷ Awesomewm.png (پرونده) ۳۰۳ کیلوبایت محیط میزکار آسام رده:نماگرفت‌ها ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۶ Control Center-Appearance.png (پرونده) ۸۰ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۷ Control Center-Connection Check.png (پرونده) ۷۰ کیلوبایت   ۳
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۹ Control Center-Night Light.png (پرونده) ۸۱ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۹ Control Center-Sharing.png (پرونده) ۷۳ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۵۳ Control Center-Users.png (پرونده) ۱۰۳ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۴۳ Control Center.png (پرونده) ۳۸۹ کیلوبایت   ۲
‏۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۰۲ DEC VT100 terminal.jpg (پرونده) ۴۲۰ کیلوبایت پایانهٔ DEC_VT100 ۱
‏۱۷ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۱۲ Danialbehzadi.png (پرونده) ۷۴ کیلوبایت آواتار دانیال بهزادی ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۷ Dash-dconfeditor.png (پرونده) ۱۴۹ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۵۵ Dash-goldendict.png (پرونده) ۱۸۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۲۶ Dash-starcal.png (پرونده) ۲۵۸ کیلوبایت   ۱
‏۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۷ Dash Unity-tweak-tool.png (پرونده) ۲۱۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶ Dconfeditor-org.gnome.nautilus.iconview.png (پرونده) ۷۴ کیلوبایت   ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۱۲ Debian-logo.svg (پرونده) ۱۰ کیلوبایت نام‌وارهٔ دبیان رده:نشان‌ها ۱
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۳۷ Edubuntu-logo.svg (پرونده) ۱۲ کیلوبایت نام‌وارهٔ اجوبونتو رده:نشان‌ها ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۱۸ Enlightenment.png (پرونده) ۷۶۶ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۹ Extensions App.png (پرونده) ۳۸۴ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۵۰ Extensions prefs.png (پرونده) ۲۹ کیلوبایت   ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۵۴ Fluxbox.png (پرونده) ۲۲۸ کیلوبایت محیط میزکار فلاکس‌باکس رده:نماگرفت‌ها ۱
‏۱۱ آبان ۱۳۹۸، ساعت ۰۲:۲۲ GNOME Tweaks.png (پرونده) ۶۸۲ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۴ GNU HURD logo.svg (پرونده) ۲ کیلوبایت   ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۷ GNU logo.svg (پرونده) ۱۲ کیلوبایت لوگوی گنو از ۲۰۱۳ ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۹ GNU logo old.svg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت نشان گنو تا ۲۰۱۳ ۱
‏۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۸ Gimp.svg (پرونده) ۱۸ کیلوبایت نشان گیمپ نقشک‌ها ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۶ Gnome-initial-setup Done.png (پرونده) ۱۲۱ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۵ Gnome-initial-setup improve-ubuntu.png (پرونده) ۸۳ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۹ Gnome-initial-setup livepatch-setup.png (پرونده) ۶۷ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۵ Gnome-initial-setup online-accounts.png (پرونده) ۷۰ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۲:۲۶ Gnome-initial-setup privacy.png (پرونده) ۶۷ کیلوبایت   ۲
‏۲۱ فروردین ۱۳۹۹، ساعت ۲۰:۰۵ Gnome-mpdris2.png (پرونده) ۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۲۲ Install apt alternatives for snap packages.png (پرونده) ۹۵ کیلوبایت   ۲
‏۳ اردیبهشت ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۴۹ Install extension.png (پرونده) ۱۰۷ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۵ Keyboard-fa-altgr.png (پرونده) ۹۹ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۸ Keyboard-fa-main.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۴ Keyboard-fa-shift.png (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ Linux logo.svg (پرونده) ۲۱۸ کیلوبایت   ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۴۶ Mate.png (پرونده) ۳۴۳ کیلوبایت نمایی از محیط میزکار ماته رده:نماگرفت‌ها ۱
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۵۸ Microsoft Logo.svg (پرونده) ۷ کیلوبایت نام‌وارهٔ مایکروسافت رده:نشان‌ها ۱
‏۴ تیر ۱۳۹۶، ساعت ۰۸:۵۹ Minetest icon.svg (پرونده) ۸ کیلوبایت رده:نقشک‌ها ۱
‏۲۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۸:۲۲ Mumble logo.svg (پرونده) ۶۸ کیلوبایت نشان مامبل رده:نقشک‌ها ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶ Nautilus-cache-thubnails.png (پرونده) ۷۹ کیلوبایت   ۱
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۰۴ Openbox.png (پرونده) ۸۳ کیلوبایت محیط میزکار اوپن‌باکس رده:نماگرفت‌ها ۱
‏۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۹:۵۷ Orca Icon.svg (پرونده) ۳۱ کیلوبایت نقشک اورکا رده:نقشک‌ها ۱
‏۳۰ آبان ۱۳۹۴، ساعت ۱۷:۵۰ Osx logo.svg (پرونده) ۹۱۲ بایت نشان او اس ۱۰ رده:نشان‌ها ۱
‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۵ Partial-language-support.png (پرونده) ۵۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۵ Partial-language-support install.png (پرونده) ۴۵۶ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۵ Partial-language-support installing.png (پرونده) ۴۶۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ مهر ۱۳۹۸، ساعت ۱۸:۱۵ Partial-language-support login.png (پرونده) ۷۲۵ کیلوبایت   ۱
صفحهٔ نخست
صفحهٔ قبل
صفحهٔ آخر