فهرست پرونده‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
 
صفحهٔ نخست
صفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه توضیح نسخه‌ها
‏۱۴ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۴۶ Mate.png (پرونده) ۳۴۳ کیلوبایت نمایی از محیط میزکار ماته رده:نماگرفت‌ها ۱
‏۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۹:۰۲ DEC VT100 terminal.jpg (پرونده) ۴۲۰ کیلوبایت پایانهٔ DEC_VT100 ۱
‏۱۰ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۰۸ Gimp.svg (پرونده) ۱۸ کیلوبایت نشان گیمپ نقشک‌ها ۱
‏۷ مرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۱ Telegram icon.svg (پرونده) ۵ کیلوبایت نقشک تلگرام رده:نقشک‌ها ۱
‏۲۹ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۳۲ Ubuntu-logo.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۲ Ubuntu Software Center icon v3.svg (پرونده) ۴۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۳۰ Linux logo.svg (پرونده) ۲۱۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۲۴ GNU HURD logo.svg (پرونده) ۲ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۵ Keyboard-fa-altgr.png (پرونده) ۹۹ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۰۴ Keyboard-fa-shift.png (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت   ۱
‏۸ تیر ۱۳۹۴، ساعت ۲۲:۴۸ Keyboard-fa-main.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت   ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۹ GNU logo old.svg (پرونده) ۳۰ کیلوبایت نشان گنو تا ۲۰۱۳ ۱
‏۲۱ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۰۱:۱۷ GNU logo.svg (پرونده) ۱۲ کیلوبایت لوگوی گنو از ۲۰۱۳ ۱
‏۹ خرداد ۱۳۹۴، ساعت ۱۳:۵۷ Dash Unity-tweak-tool.png (پرونده) ۲۱۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۵۵ Dash-goldendict.png (پرونده) ۱۸۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۳۱ Starcal-autostart.png (پرونده) ۵۳ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۲۶ Dash-starcal.png (پرونده) ۲۵۸ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۲۵ Starcal-install.png (پرونده) ۶۰ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۰۸ Persian-fonts-linux-quit.png (پرونده) ۲۳ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۴:۰۸ Persian-fonts-linux.png (پرونده) ۵۱ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۷ Dash-dconfeditor.png (پرونده) ۱۴۹ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶ Nautilus-cache-thubnails.png (پرونده) ۷۹ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۶ Dconfeditor-org.gnome.nautilus.iconview.png (پرونده) ۷۴ کیلوبایت   ۱
‏۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۳:۱۵ USC-dconfeditor.png (پرونده) ۱۰۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۸ USC-show technical items.png (پرونده) ۵۸ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۴ USC-flash plugin.png (پرونده) ۷۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۳ USC-mscorefonts.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۲ USC-unrar-free.png (پرونده) ۵۷ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۱ USC-unrar.png (پرونده) ۳۷ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-gstreamer-bad.png (پرونده) ۲۱ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-installing.png (پرونده) ۳۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۴۰ USC-libfaac0.png (پرونده) ۴۶ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۹ USC-browser-codec.png (پرونده) ۴۳ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۹ USC-ubuntu-restricted-extras.png (پرونده) ۴۳ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۰:۳۹ USC.png (پرونده) ۱۸۱ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۸ System Settings-Accounts-crop.png (پرونده) ۷۱ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۸ System Settings-Accounts-Avatar.png (پرونده) ۱۶۲ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۷ System Settings-Accounts.png (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۷ System Settings-Accounts-Accounts.png (پرونده) ۴۴ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-drivers.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-Ubuntu.png (پرونده) ۵۹ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-Other.png (پرونده) ۳۶ کیلوبایت   ۱
‏۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۱۸:۲۱ System Settings-Software-updates.png (پرونده) ۵۶ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۷ System Settings-Software.png (پرونده) ۱۰۴ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-features.png (پرونده) ۴۰ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-match.png (پرونده) ۳۰ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-select.png (پرونده) ۳۴ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth-add.png (پرونده) ۲۴ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۲۱:۵۶ System Settings-Bluetooth.png (پرونده) ۱۰۳ کیلوبایت   ۱
‏۵ اردیبهشت ۱۳۹۴، ساعت ۰۰:۲۷ System Settings-Text Entry-window.png (پرونده) ۵۷ کیلوبایت   ۱
صفحهٔ نخست
صفحهٔ آخر