تغییرات مرتبط با همکاری در تکمیل ویکی

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو

در زیر فهرستی از تغییرات اخیر صفحه‌های پیوند داده شده از این صفحه (یا اعضای رده مورد نظر) را می‌بینید. صفحه‌هایی که در فهرست پی‌گیری‌هایتان باشند به صورت پررنگ نشان داده می‌شوند.

گزینه‌های تغییرات اخیر
اختصارها:
نو
این ویرایش صفحه‌ای تازه ایجاد کرد (همچنین به فهرست صفحات تازه نگاه کنید)
جز
این یک ویرایش جزئی است
ر
این ویرایش را یک ربات انجام داده است
(±۱۲۳)
حجم صفحه به اندازه این مقدار بایت تغییر یافته است
نمایش آخرین ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰ تغییر در ۱ | ۳ | ۷ | ۱۴ | ۳۰ روز اخیر
نهفتن کاربران ثبت‌نام‌کردە | نهفتن کاربران ناشناس | نهفتن ویرایش‌های من | نهفتن ربات‌ها | نهفتن ویرایش‌های جزئی
نمایش تغییرات تازه با شروع از ‏۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ‏۰۰:۱۵
   
نام صفحه:

‏۱۹ شهریور ۱۴۰۰

     ‏۱۴:۵۱  واژه‌نامهٔ انجمن‏‏ (۱۱ تغییر | تاریخچه) . . (+۳۶۰). . [Eshagh‏ (۱۱×)]
      ‏۱۴:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (C: افزودن catalog)
      ‏۱۴:۵۰ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (S: افزودن بررسی املایی)
      ‏۱۴:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۶۲). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (R: افزودن Recent)
      ‏۱۴:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۴۸). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (F: افزودن Frequent)
      ‏۱۴:۴۶ (فعلی | قبلی) . . (+۳۹). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (I: افزودن ID)
      ‏۱۴:۴۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۳). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (C: افزودن Caching)
      ‏۱۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (U)
      ‏۱۴:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۴). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (U: افزودن Unmute)
      ‏۱۴:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (-۱۸). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (M)
      ‏۱۴:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (M)
      ‏۱۴:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۱). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (M: افزودن Mute)

‏۱۵ شهریور ۱۴۰۰

     ‏۱۳:۰۲  واژه‌نامهٔ انجمن‏‏ (۵ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۸). . [Eshagh‏؛ Danialbehzadi‏ (۴×)]
      ‏۱۳:۰۲ (فعلی | قبلی) . . (-۱۴). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۹:۲۵ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (S: افزودن scan)
      ‏۰۰:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۹). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (V)
      ‏۰۰:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (S)
      ‏۰۰:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۷). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (C)

‏۱۴ شهریور ۱۴۰۰

     ‏۱۹:۵۹  واژه‌نامهٔ انجمن‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۱۹). . [Eshagh‏ (۲×)]
      ‏۱۹:۵۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (C)
      ‏۱۹:۵۸ (فعلی | قبلی) . . (+۶۳). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (P: افزودن Purge)
     ‏۰۸:۳۹  پرسش‌های پرتکرار‏‏ (۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۷). . [EsmaeelE‏ (۸×)]
 جز    ‏۰۸:۳۹ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه انتخاب سیستم‌عامل را نمی‌بینم)
 جز    ‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (+۴). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۳۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (می‌توانم اوبونتو را در کنار سیستم‌عامل فعلیم نصب کنم؟)
 جز    ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (می‌توانم اوبونتو را در کنار سیستم‌عامل فعلیم نصب کنم؟)
 جز    ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (می‌توانم اوبونتو را در کنار سیستم‌عامل فعلیم نصب کنم؟)
 جز    ‏۰۸:۳۷ (فعلی | قبلی) . . (+۲). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۰۸:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (آیا با نصب اوبونتو، داده‌های خود را از دست می دهم؟)

‏۱۳ شهریور ۱۴۰۰

     ‏۱۷:۰۵  واژه‌نامهٔ انجمن‏‏ (۳ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۹۵). . [Eshagh‏ (۳×)]
      ‏۱۷:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (L: افزودن list)
      ‏۱۷:۰۴ (فعلی | قبلی) . . (+۳۶). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (M: افزودن Menu)
      ‏۱۲:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۱۰۸). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (A)
     ‏۱۵:۴۹  پرسش‌های پرتکرار‏‏ (۲ تغییر | تاریخچه) . . (+۱۶۳). . [EsmaeelE‏؛ Danialbehzadi‏]
 جز    ‏۱۵:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۴۷). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها)
      ‏۱۲:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱۶). . EsmaeelE (بحث | مشارکت‌ها) (می‌توانم اوبونتو را در کنار سیستم‌عامل فعلیم نصب کنم؟)

‏۱۲ شهریور ۱۴۰۰

     ‏۱۵:۵۱  واژه‌نامهٔ انجمن‏‏ (۱۸ تغییر | تاریخچه) . . (+۵۰۳). . [Danialbehzadi‏ (۸×)؛ Eshagh‏ (۱۰×)]
      ‏۱۵:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (۰). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (S: اشتباه نگارشی)
      ‏۱۵:۴۰ (فعلی | قبلی) . . (+۳۳). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (C)
 جز    ‏۱۵:۲۷ (فعلی | قبلی) . . (+۶۷). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها)
 جز    ‏۱۵:۱۸ (فعلی | قبلی) . . (-۳). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (T)
      ‏۱۵:۰۸ (فعلی | قبلی) . . (+۱۸). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (M)
      ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۴). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (T)
      ‏۱۵:۰۷ (فعلی | قبلی) . . (-۹). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (T)
      ‏۱۵:۰۶ (فعلی | قبلی) . . (+۱۱). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (F)
      ‏۱۵:۰۵ (فعلی | قبلی) . . (+۴۳). . Danialbehzadi (بحث | مشارکت‌ها) (B)
      ‏۱۰:۵۶ (فعلی | قبلی) . . (-۲). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (R)
      ‏۱۰:۵۱ (فعلی | قبلی) . . (+۳۸). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (C: افزودن commit)
      ‏۱۰:۴۹ (فعلی | قبلی) . . (+۵۹). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (S: افزودن Subscribe)
      ‏۱۰:۴۷ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (S: افزودن Submit)
      ‏۱۰:۳۶ (فعلی | قبلی) . . (-۷). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (M)
      ‏۱۰:۳۴ (فعلی | قبلی) . . (+۵۵). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (P: افزودن process)
      ‏۱۰:۲۱ (فعلی | قبلی) . . (+۴۲). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (F: افزودن filters)
      ‏۱۰:۱۶ (فعلی | قبلی) . . (+۵۶). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (V: افزودن Workflow)
      ‏۰۹:۴۱ (فعلی | قبلی) . . (+۵۱). . Eshagh (بحث | مشارکت‌ها) (U: افزودن Uninstall)