ویم: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
(افزودن دستورات)
سطر ۱: سطر ۱:
ویم ( به انگلیسی : vim ) مختصر شده ی کلمه ی (( Vi IMproved )) می باشد . به معنای نسخه ی بهبود یافته ی ویرایش گر وی .
+
[[پرونده:Vimlogo.svg|128px|thumb|left|نشان ویرایشگر متن ویم]]
این [[ویرایشگر_متن|ویرایشگر متن]] در دو حالت متنی و گرافیگی قابل استفاده می باشد . محیط متنی این ابزار بسیار محبوب بوده و به علت وجود میانبر های بسیار ، سرعت بالایی به کاربر می دهد .
 
این [[Software|نرم افزار]] به صورت [[Free Software|آزاد]] و [[Open Source|متن باز]] می باشد .
 
[[پرونده:Vimlogo.svg|400px|left]]
 
  
= نصب =
+
'''ویم''' (به انگلیسی Vim مخفّف Vi IMproved به معنای [[Vi|وی]] بهبود یافته)، یک [[Text Editor|ویرایشگر متن]] سبک و قدرتمند است که دارای دو حالت متنی و گرافیگی است. این ابزار [[Free Software|آزاد]] بسیار محبوب بوده و به دلیل وجود میان‌برهای بسیار، سرعت بالایی به کاربر می‌دهد.
  
برای نصب این [[Software|نرم افزار]] با محیط متنی میتوانید در ابزار [[USC|مرکز نرم افزاری اوبونتو]] جست و جو کرده یا از دستور زیر استفاده کنید :
+
=نصب=
 +
برای نصب این [[Software|نرم افزار]]، می‌توانید در [[USC|مرکز نرم افزاری اوبونتو]] جست‌وجو کرده یا از دستور زیر استفاده کنید:
 +
<pre language="bash"> $ sudo apt install vim</pre>
  
<pre>
+
برای نصب محیط گرافیکی ویم، می‌توانید بدین صورت عمل کنید:
$ sudo apt install vim
+
<pre languag="bash"> $ sudo apt install vim-gnome </pre>
</pre>
 
  
و برای نصب با محیط گرافیکی می توانید بدین صورت عمل نمایید :  
+
=استفاده=
 +
برای گشودن پروندهٔ مورد نظر با استفاده از ویم، از این دستور استفاده می‌شود:
 +
<pre languag="bash"> $ vim FILE</pre>
  
<pre>
+
ویم دارای سه حالت ''دستور''، ''درج'' و ''بصری'' است. در هرکجا برای وارد شدن به حالت دستور، کافی است [[Esc Key|دکمهٔ فرار]] را بزنید.
$ sudo apt install vim-gnome
 
</pre>
 
  
= روش استفاده =
+
می‌توانید از فرمان‌های زیر در حالت دستور استفاده کنید :
 +
==حرکت مکان‌نما==
 +
  h = رفتن به چپ
 +
  j = رفتن به پایین
 +
  k = رفتن به بالا
 +
  l = رفتن به راست
 +
 
 +
  w = رفتن به واژهٔ پسین (word)
 +
  b = رفتن به واژهٔ پیشین (back)
 +
  e = رفتن به انتهای واژه (end)
 +
  W = رفتن به واژهٔ کامل پسین (Word)
 +
  B = رفتن به واژهٔ کامل پیشین (Back)
 +
  E = رفتن به انتهای واژهٔ کامل (End)
 +
 
 +
  0 = رفتن به ابتدای خط
 +
  ^ = رفتن به نخستین نویسهٔ خط
 +
  $ = رفتن به انتهای خط
 +
  G = رفتن به آخرین خط پرونده (Go)
 +
  20G = رفتن به خط شمارهٔ ۲۰
 +
  <code>'</code><code>'</code> = بازگشت به آخرین مکان پیش از زدن دستور پیشین
  
این آموزش برای کار در محیط متنی می باشد .
+
==برش و جای‌گذاری==
 +
  y = فرستادن متن انتخابی به حافظه (yank)
 +
  yw = فرستادن واژهٔ جاری به حافظه (yank word)
 +
  y3w = فرستادن ۳ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 3 words)
 +
  y10w = فرستادن ۱۰ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 10 words)
 +
  yW = فرستادن واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank Word)
 +
  y3W = فرستادن ۳ واژهٔ کامل از واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank 3 Words)
 +
  yy = فرستادن خط جاری به حافظه
 +
  y3y = فرستادن ۳ خط از خط جاری مکان‌نما به حافظه
 +
 
 +
  x = حذف نویسهٔ زیر مکان‌نما و فرستادن به حافظه
 +
  dw = حذف یک واژه و فرستادن به حافظه (delete word)
 +
  d3w = حذف ۳ واژه و فرستادن به حافظه (delete 3 words)
 +
  d10w = حذف ۱۰ واژه و فرستادن به حافظه (delete 10 words)
 +
  dW = حذف یک واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete Word)
 +
  d3W = حذف ۳ واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete 3 Words)
 +
  dd = حذف یک خط و فرستادن به حافظه
 +
  d3d = حذف ۳ خط و فرستادن به حافظه
 +
 
 +
  d0 = حذف تا ابتدای خط و فرستادن به حافظه
 +
  d^ = حذف تا نخستین نویسهٔ خط و فرستادن به حافظه
 +
  d$ = حذف تا انتخای خط و فرستادن به حافظه
 +
  dG = حذف تا آخرین خط پرونده و فرستادن به حافظه
 +
  d20G = حدف تا خط شمارهٔ ۲۰ و فرستادن به حافظه
 +
 
 +
  p = جای‌گذاری از حافظه پس از مکان‌نما
 +
  P = جای‌گذاری از حافظه پیش از مکان‌نما
  
برای باز کردن فایل مورد نظر با استفاده از این برنامه از این دستور استفاده کنید :
+
==رفتن به حالت‌های دیگر==
 +
  i = ورود به حالت درج پیش از مکان‌نما (insert)
 +
  I =  ورود به حالت درج در ابتدای خط فعلی
 +
  a = ورود به حالت درج پس از مکان‌نما
 +
  A = ورود به حالت درج در انتهای خط فعلی
 +
  o = ایجاد یک خط در پایین خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 +
  O = ایجاد یک خط در بالای خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 +
  v = ورود به حالت بصری (visual)
 +
  V = ورود به حالت بصری خطّی
 +
  ^v = ورود به حالت بصری بلوکی
  
<pre>
+
==جست‌وجو==
$ vim File
+
  * = جست‌وجو برای واژهٔ زیر مکان نما
</pre>
+
  / = جست‌وجوی سریع متن دلخواه در پرونده
 +
  n = رفتن به یافتهٔ پسین (next)
 +
  N = رفتن به یافتهٔ پیشین
 +
  :s/old/new/g = جایگرینی واژه در خط جاری
 +
  :%s/old/new/g = جایگرینی واژه در تمام پرونده
 +
  :%s/old/new/gc =  جایگرینی واژه در تمام پرونده، با تأیید
  
[[ویرایشگر_متن|ویرایشگر متن]] ویم دارای دوحالت '''دستور''' و '''ویرایش''' است . برای وارد شدن به حالت دستور کافی است دکمه ی (( Esc )) را بفشارید و برای ورود به حالت ویرایش از حرف "i" استفاده کنید  .
+
==ویرایش==
 +
  u = برگردان (undo)
 +
  ^r = از نو (redo)
 +
  r = جایگزینی تک‌نویسهٔ زیر مکان‌نما (replace)
 +
  J = آوردن خطّ زیرین به انتهای خطّ جاری (Join)
 +
  cw = تعویض واژهٔ جاری (change word)
 +
  c3w = تعویض ۳ واژه از واژهٔ جاری (change 3 words)
 +
  cW = تعویض واژهٔ جاری (change Word)
 +
  cc = تعویض خط جاری
 +
  c0 = تعویض تا ابتدای خط جاری
 +
  c20G = تویض تا خط شمارهٔ ۲۰
 +
  . = تکرار دستور پیشین
  
شما میتوانید از فرمان های زیر درحالت دستور استفاده کنید :  
+
==دخیره و خروج==
 
+
:w = نوشن در پرونده (write)
  :w! = ذخیره ی صفحه
+
  :wq = ذخیره و خروج (write quit)
  :q! = خروج بدون ذخیره
+
  :q! = خروج بدون ذخیره (quit)
:wq = ذخیره و خروج از صفحه
 
 
  :e! = بارگزاری مجدد صفحه
 
  :e! = بارگزاری مجدد صفحه
:ZZ = خروج و ذخیره درصورتی که تغییری ایجاد شده باشد
 
  w = رفتن به حرف بعدی
 
  i = ورود به حالت ویرایش
 
  d = پاک کردن
 
  dd = پاک کردن یک خط
 
  x = پاک کردن کارکتری که نشانگر موشی بر روی آن است
 
  p = نوشتن آخرین متن پاک شده
 
  / = جست و جو در متن
 
شما میتوانید d را با w  به کاربرید ، بدین صورت : "dw" .  که موجب پاک شدن یک کلمه می شود . همچنین با افزودن عدد توانایی پاک کردن بیش از یک حرف را خواهید داشت . مانند : "d10w"
 
  
 
[[رده:ویرایشگر متن]]
 
[[رده:ویرایشگر متن]]

نسخهٔ ‏۲۴ مهر ۱۳۹۴، ساعت ۲۳:۱۲

نشان ویرایشگر متن ویم

ویم (به انگلیسی Vim مخفّف Vi IMproved به معنای وی بهبود یافته)، یک ویرایشگر متن سبک و قدرتمند است که دارای دو حالت متنی و گرافیگی است. این ابزار آزاد بسیار محبوب بوده و به دلیل وجود میان‌برهای بسیار، سرعت بالایی به کاربر می‌دهد.

نصب

برای نصب این نرم افزار، می‌توانید در مرکز نرم افزاری اوبونتو جست‌وجو کرده یا از دستور زیر استفاده کنید:

 $ sudo apt install vim

برای نصب محیط گرافیکی ویم، می‌توانید بدین صورت عمل کنید:

 $ sudo apt install vim-gnome 

استفاده

برای گشودن پروندهٔ مورد نظر با استفاده از ویم، از این دستور استفاده می‌شود:

 $ vim FILE

ویم دارای سه حالت دستور، درج و بصری است. در هرکجا برای وارد شدن به حالت دستور، کافی است دکمهٔ فرار را بزنید.

می‌توانید از فرمان‌های زیر در حالت دستور استفاده کنید :

حرکت مکان‌نما

 h = رفتن به چپ
 j = رفتن به پایین
 k = رفتن به بالا
 l = رفتن به راست
 
 w = رفتن به واژهٔ پسین (word)
 b = رفتن به واژهٔ پیشین (back)
 e = رفتن به انتهای واژه (end)
 W = رفتن به واژهٔ کامل پسین (Word)
 B = رفتن به واژهٔ کامل پیشین (Back)
 E = رفتن به انتهای واژهٔ کامل (End)
 
 0 = رفتن به ابتدای خط
 ^ = رفتن به نخستین نویسهٔ خط
 $ = رفتن به انتهای خط
 G = رفتن به آخرین خط پرونده (Go)
 20G = رفتن به خط شمارهٔ ۲۰
 '' = بازگشت به آخرین مکان پیش از زدن دستور پیشین

برش و جای‌گذاری

 y = فرستادن متن انتخابی به حافظه (yank)
 yw = فرستادن واژهٔ جاری به حافظه (yank word)
 y3w = فرستادن ۳ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 3 words)
 y10w = فرستادن ۱۰ واژه از واژهٔ جاری به حافظه (yank 10 words)
 yW = فرستادن واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank Word)
 y3W = فرستادن ۳ واژهٔ کامل از واژهٔ کامل جاری به حافظه (yank 3 Words)
 yy = فرستادن خط جاری به حافظه
 y3y = فرستادن ۳ خط از خط جاری مکان‌نما به حافظه
 
 x = حذف نویسهٔ زیر مکان‌نما و فرستادن به حافظه
 dw = حذف یک واژه و فرستادن به حافظه (delete word)
 d3w = حذف ۳ واژه و فرستادن به حافظه (delete 3 words)
 d10w = حذف ۱۰ واژه و فرستادن به حافظه (delete 10 words)
 dW = حذف یک واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete Word)
 d3W = حذف ۳ واژهٔ کامل و فرستادن به حافظه (delete 3 Words)
 dd = حذف یک خط و فرستادن به حافظه
 d3d = حذف ۳ خط و فرستادن به حافظه
 
 d0 = حذف تا ابتدای خط و فرستادن به حافظه
 d^ = حذف تا نخستین نویسهٔ خط و فرستادن به حافظه
 d$ = حذف تا انتخای خط و فرستادن به حافظه
 dG = حذف تا آخرین خط پرونده و فرستادن به حافظه
 d20G = حدف تا خط شمارهٔ ۲۰ و فرستادن به حافظه
 
 p = جای‌گذاری از حافظه پس از مکان‌نما
 P = جای‌گذاری از حافظه پیش از مکان‌نما

رفتن به حالت‌های دیگر

 i = ورود به حالت درج پیش از مکان‌نما (insert)
 I =  ورود به حالت درج در ابتدای خط فعلی
 a = ورود به حالت درج پس از مکان‌نما
 A = ورود به حالت درج در انتهای خط فعلی
 o = ایجاد یک خط در پایین خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 O = ایجاد یک خط در بالای خط جاری و ورود به حالت درج در ابتدای خط جدید (open)
 v = ورود به حالت بصری (visual)
 V = ورود به حالت بصری خطّی
 ^v = ورود به حالت بصری بلوکی

جست‌وجو

 * = جست‌وجو برای واژهٔ زیر مکان نما
 / = جست‌وجوی سریع متن دلخواه در پرونده
 n = رفتن به یافتهٔ پسین (next)
 N = رفتن به یافتهٔ پیشین
 :s/old/new/g = جایگرینی واژه در خط جاری
 :%s/old/new/g = جایگرینی واژه در تمام پرونده
 :%s/old/new/gc =  جایگرینی واژه در تمام پرونده، با تأیید

ویرایش

 u = برگردان (undo)
 ^r = از نو (redo)
 r = جایگزینی تک‌نویسهٔ زیر مکان‌نما (replace)
 J = آوردن خطّ زیرین به انتهای خطّ جاری (Join)
 cw = تعویض واژهٔ جاری (change word)
 c3w = تعویض ۳ واژه از واژهٔ جاری (change 3 words)
 cW = تعویض واژهٔ جاری (change Word)
 cc = تعویض خط جاری
 c0 = تعویض تا ابتدای خط جاری
 c20G = تویض تا خط شمارهٔ ۲۰
 . = تکرار دستور پیشین

دخیره و خروج

:w = نوشن در پرونده (write)
:wq = ذخیره و خروج (write quit)
:q! = خروج بدون ذخیره (quit)
:e! = بارگزاری مجدد صفحه