واژه‌نامهٔ انجمن: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
(T)
(C: افزودن catalog)
 
(۸۱ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۹: سطر ۹:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Action || کنش || عمل
 +
|
 +
|-
 +
| Activity || فعالیت || فعّالیت، کار، کنشوری
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Add || افزودن || اضافه کردن، جمع کردن
 
| Add || افزودن || اضافه کردن، جمع کردن
سطر ۲۰: سطر ۲۶:
 
|-
 
|-
 
| Append || افزودن || پیوست کردن، ضمیمه کردن، الحاق کردن
 
| Append || افزودن || پیوست کردن، ضمیمه کردن، الحاق کردن
| معمولا برای افزودن چیزی به انتها یک لیست استفاده میشود.
+
| معمولا برای افزودن چیزی به انتها یک لیست استفاده می‌شود.
 
|-
 
|-
| Approval || تأیید || پذیرش
+
| Approval || پذیرش || تأیید
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Approved || تأیید شده || پذیرفته
+
| Approved || پذیرفته شده || تأیید شده
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۴۰: سطر ۴۶:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Background || پس‌زمینه ||
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Basic || پایه || اساس، مقدمات
 
| Basic || پایه || اساس، مقدمات
سطر ۴۹: سطر ۵۸:
 
| Boot || راه‌اندازی || بوت کردن
 
| Boot || راه‌اندازی || بوت کردن
 
| در انجمن به معنی راه‌اندازی یک سیستم عامل است، که بیشتر به عنوان بوت کردن از آن یاد میشود.
 
| در انجمن به معنی راه‌اندازی یک سیستم عامل است، که بیشتر به عنوان بوت کردن از آن یاد میشود.
 +
|-
 +
| Bufer || میانگیر || بافر
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۵۹: سطر ۷۱:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Cache || انباره || نهانگاه، کَش
 +
|
 +
|-
 +
| Caching || انبارش || کش‌کردن
 +
|
 +
|-
 +
| Candidate || نامزد || کاندید
 +
|
 +
|-
 +
| Catalog || کاتالوگ ||
 +
|
 +
|-
 +
| CD || سی‌دی ||
 +
|
 +
|-
 +
| Check || بررسی || چک کردن، رسیدگی
 +
|
 +
|-
 +
| Clear || پاک‌سازی || تمیز کردن، پاک کردن
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Client || کارخواه || کلاینت، سرویس گیرنده
 
| Client || کارخواه || کلاینت، سرویس گیرنده
 
| در انجمن به نرم‌افزار سمت کاربر اشاره دارد که با نرم‌افزار سمت کارساز در تعامل است.
 
| در انجمن به نرم‌افزار سمت کاربر اشاره دارد که با نرم‌افزار سمت کارساز در تعامل است.
 
|-
 
|-
| Clipboard || تخته‌گیره || کلیپ بورد ||
+
| Clipboard || تخته‌گیره || کلیپ‌بورد، بریده‌دان
 +
|-
 +
| Collision || برخورد || تصادم
 +
|
 +
|-
 +
| Commit || ثبت، ارتکاب || کامیت
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۷۳: سطر ۱۱۱:
 
|-
 
|-
 
| Compress || فشرده‌سازی ||
 
| Compress || فشرده‌سازی ||
 +
|
 +
|-
 +
| Configuration || پیکربندی || کانفیگ
 +
|
 +
|-
 +
| Conflicts || تداخل || ناسازگاری، مغایرت
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| Contain || دارای || حاوی، شامل
 
| Contain || دارای || حاوی، شامل
 +
|
 +
|-
 +
| Contex || بافتار ||
 +
|
 +
|-
 +
| Convexity || کوژی || برآمدگی
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۸۴: سطر ۱۳۴:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| CD || سی‌دی ||
+
| Custom || سفارشی ||
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۱۰۰: سطر ۱۵۱:
 
|-
 
|-
 
| Deny || انکار کردن || تکذیب کردن، حاشا کردن
 
| Deny || انکار کردن || تکذیب کردن، حاشا کردن
 +
|
 +
|-
 +
| Dependency || وابستگی || پیش‌نیاز
 +
| در انجمن بیشتر به معنی ملزوماتی(برنامه‌ها، کتابخانه‌ها و ...) است که برای اجرا یا اجرای درست برنامه مورد نیاز است.
 +
|-
 +
| Description || توضیح || شرح، توصیف
 +
|
 +
|-
 +
| Desktop || میزکار ||
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۱۱۰: سطر ۱۷۰:
 
| Disapproved || تأیید نشده ||
 
| Disapproved || تأیید نشده ||
 
|
 
|
 +
|-
 +
| Disk || دیسک || صفحهٔ گردان، هارد، قرص
 +
| بهتر است از همان کلمهٔ '''دیسک'''، استفاده شود.
 
|-
 
|-
 
| Distribution || توزیع ||
 
| Distribution || توزیع ||
سطر ۱۱۶: سطر ۱۷۹:
 
| Donate || اعانه || بخشش، اهدا
 
| Donate || اعانه || بخشش، اهدا
 
|
 
|
 +
|-
 +
| Drive || گرداننده || درایو
 +
| در اینجا منظور همان CD-ROM رایانه است.
 
|-
 
|-
 
| DVD || دی‌وی‌دی ||
 
| DVD || دی‌وی‌دی ||
سطر ۱۵۹: سطر ۲۲۵:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| failed || شکست خورد || ناموفق
 +
|
 +
|-
 +
| Fetch || واکشی || گرفتن، کشیدن
 +
|
 
|-
 
|-
 
| File || پرونده || فایل
 
| File || پرونده || فایل
 +
|
 +
|-
 +
| filter || پالایه || صافی
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۱۶۹: سطر ۲۴۴:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Folder || پوشه || فولدر
+
| Folder || شلخه || پوشه، فولدر
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Follow || دنبال کردن || فالو، پیروی کردن
+
| Follow || پیروی || فالو، دنبال کردن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۱۸۲: سطر ۲۵۷:
 
|-
 
|-
 
| Forward || هدایت || فوروارد، به جلو بردن
 
| Forward || هدایت || فوروارد، به جلو بردن
 +
|
 +
|-
 +
| Frequent || پرتکرار || مکرر
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۲۳۱: سطر ۳۱۰:
 
| Icon || نقشک || آیکن، نماد
 
| Icon || نقشک || آیکن، نماد
 
|
 
|
 +
|-
 +
| ID || شناسه || آی‌دی
 +
|
 +
|-
 +
|  Image || تصویر || عکس
 +
| در اینجا منظور پرونده‌های تصویری یا تصویرهای دیسک و مانند آن‌هاست
 
|-
 
|-
 
| Import || درون‌ریزی || وارد کردن
 
| Import || درون‌ریزی || وارد کردن
سطر ۲۴۵: سطر ۳۳۰:
 
|-
 
|-
 
| Insert || درج || گذاشتن،‌قرار دادن
 
| Insert || درج || گذاشتن،‌قرار دادن
 +
|
 +
|-
 +
| Instance || نمونه || مثال
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۲۵۱: سطر ۳۳۹:
 
|-
 
|-
 
| Interval || فاصله || وقفه، مدت
 
| Interval || فاصله || وقفه، مدت
 +
|
 +
|-
 +
| IP || آی‌پی || آیپی
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| Items || مورد || آیتم
 
| Items || مورد || آیتم
 
|
 
|
|-
 
| IP || آی‌پی || آیپی
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۲۶۷: سطر ۳۵۶:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Launch || اجرا || راه‌اندازی
 +
|
 +
|-
 +
| Launcher || اجراگر || راه‌انداز، لانچر
 +
|
 
|-
 
|-
 
| License || پروانه || مجوز، لایسنس
 
| License || پروانه || مجوز، لایسنس
سطر ۲۷۶: سطر ۳۷۱:
 
| Linux || لینوکس ||
 
| Linux || لینوکس ||
 
| [[لینوکس]]
 
| [[لینوکس]]
 +
|-
 +
| List || سیاهه || فهرست، لیست
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Loading || بار کردن، بار شدن || بارگزاری، لود شدن
 
| Loading || بار کردن، بار شدن || بارگزاری، لود شدن
سطر ۲۹۵: سطر ۳۹۳:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Margin || حاشیه ||
 +
|
 
|-
 
|-
 
| mark || نشان کردن || نشانه گذاری، علامت گذاری
 
| mark || نشان کردن || نشانه گذاری، علامت گذاری
 +
|
 +
|-
 +
| Marker || نشانه‌گذار || نشان‌گذار، علامت‌گذار
 +
|
 +
|-
 +
| Menu || فهرست || منو
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۳۰۵: سطر ۴۱۲:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Module || پیمانه || مدول، ماژول
+
| Module || پیمانه || ماژول
| یک قسمت یا بخش از سازه ای بزرگ تر
+
| یک قسمت یا بخش از سازه‌ای بزرگ‌تر
 
|-
 
|-
 
| Mount || سوار کردن || مونت کردن، بار کردن
 
| Mount || سوار کردن || مونت کردن، بار کردن
سطر ۳۱۵: سطر ۴۲۲:
 
|-
 
|-
 
| Music || آهنگ || موسیقی
 
| Music || آهنگ || موسیقی
 +
|
 +
|-
 +
| Mute || خموش || بی‌صدا
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۳۲۹: سطر ۴۴۰:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Opacity || --- || کدری، تاری، شفافیت
+
| Opacity || کدری || تاری، شفافیت
 
| کدری معیاری است برای سنجش نفوذناپذیری در برابر تابش‌های الکترومغناطیسی و دیگر تابش‌ها، به ویژه نور مرئی.[https://fa.wikipedia.org/wiki/کدری ویکی‌پدیا]
 
| کدری معیاری است برای سنجش نفوذناپذیری در برابر تابش‌های الکترومغناطیسی و دیگر تابش‌ها، به ویژه نور مرئی.[https://fa.wikipedia.org/wiki/کدری ویکی‌پدیا]
 
|-
 
|-
| Open Source || متن‌باز || متن باز، منبع باز
+
| Open || گشودن || بازکردن
| معمولاً به نرم‌افزاری که کد منبع(سورس کد) آن در دسترس باشد.‫ [https://fa.wikipedia.org/wiki/متن‌باز ویکی‌پدیا]  
+
|
 +
|-
 +
| Open Source || [[Open_Source|اوپن‌سورس]] || متن‌باز، منبع باز
 +
| معمولاً به نرم‌افزاری که کد مبدأ آن در دسترس باشد می‌گویند.‫ [https://fa.wikipedia.org/wiki/متن‌باز ویکی‌پدیا]  
 
|-
 
|-
 
| Original || اصلی ||
 
| Original || اصلی ||
سطر ۳۳۹: سطر ۴۵۳:
 
|-
 
|-
 
| Outgoing || خروجی ||
 
| Outgoing || خروجی ||
 +
|
 +
|-
 +
| Override || پایمال کردن، جانشانی || باطل کردن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۳۵۲: سطر ۴۶۹:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Padding || لایه‌گذاری || پدینگ
 +
|
 
|-
 
|-
 
| partitioning || [[افرازش]] || قسمت کردن، پارتیشن بندی
 
| partitioning || [[افرازش]] || قسمت کردن، پارتیشن بندی
سطر ۳۹۶: سطر ۵۱۶:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Private || خصوصی ||
+
| Private || خصوصی || ناشناس
 +
|
 +
|-
 +
| Process || فرایند || فرآیند، پروسه
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۴۰۵: سطر ۵۲۸:
 
| در شبکه‌های رایانه‌ای به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که چگونگی ارتباطات را قانونمند می‌کند.[https://fa.wikipedia.org/wiki/پروتکل_ارتباطات ویکی‌پدیا]
 
| در شبکه‌های رایانه‌ای به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که چگونگی ارتباطات را قانونمند می‌کند.[https://fa.wikipedia.org/wiki/پروتکل_ارتباطات ویکی‌پدیا]
 
|-
 
|-
| Public || عمومی || همگانی،
+
| Public || عمومی || همگانی
 +
|
 +
|-
 +
| Purge ||  || پاکسازی، تخلیه، زدودن
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۴۱۷: سطر ۵۴۴:
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 
|-
 
|-
| Query || پرس و جو || کوئری، سوال کردن
+
| Query || پرس‌وجو || کوئری، سوال کردن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۴۳۷: سطر ۵۶۴:
 
| Reboot || راه‌اندازی دوباره || ریبوت  
 
| Reboot || راه‌اندازی دوباره || ریبوت  
 
| در انجمن به معنی خاموش کردن کامل سیستم و روشن کردن دوباره آن است.
 
| در انجمن به معنی خاموش کردن کامل سیستم و روشن کردن دوباره آن است.
 +
|-
 +
| Recent || اخیر || اخیراً، به‌تازگی
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Redo || انجام دوباره ||
 
| Redo || انجام دوباره ||
سطر ۴۴۴: سطر ۵۷۴:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Release || انتشار، رهایی ||
+
| Release || ارائه، انتشار || رهایی
 
| در انجمن به معنی انتشار یا بیرون دادن یک نسخه از یک نرم‌افزار است.
 
| در انجمن به معنی انتشار یا بیرون دادن یک نسخه از یک نرم‌افزار است.
 
|-
 
|-
سطر ۴۸۲: سطر ۶۱۲:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| Scan || پویش || اسکن، بررسی
 +
|
 +
|-
 +
| Screenshot || نماگرفت || عکس از صفحه، اسکرین‌شات
 +
|
 +
|-
 +
| Script || کدنوشته || اسکریپت
 +
|
 +
|-
 +
| Seek || جویش || پرش، جهش
 +
|
 +
|-
 +
| Select || گزیدن || انتخاب
 +
|
 +
|-
 +
| Selection || گزینش || انتخاب شده
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Server || کارساز || سرور
 
| Server || کارساز || سرور
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Select || گزینش || انتخاب
+
| Setup || برپا سازی || برپایی، شروع کردن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| Shell || پوسته || شل
 
| Shell || پوسته || شل
 +
|
 +
|-
 +
| Shortcut || میان‌بر || میانبر
 +
|
 +
|-
 +
| Spellchecking || بررسی املایی ||
 +
|
 +
|-
 +
| Stack || پشته || دسته، انباشته
 +
|
 +
|-
 +
| Startup || آغاز به کار || استارت آپ
 +
|
 +
|-
 +
| Status || وضعیت ||
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۴۹۵: سطر ۶۵۸:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Status || وضعیت ||
+
| Submit || ثبت || ارائه کردن، فرستادن
 +
|
 +
|-
 +
| Subscribe || اشتراک || مشترک شدن، پیگیر شدن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| Symbolic link || پیوند نمادین || لینک سمبلیک
 
| Symbolic link || پیوند نمادین || لینک سمبلیک
 +
|
 +
|-
 +
| Syntax || نحو || دستور زبان، سینتکس
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
| System || سامانه || سیستم
 
| System || سامانه || سیستم
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۵۱۴: سطر ۶۸۴:
 
|-
 
|-
 
| Target || هدف ||
 
| Target || هدف ||
 +
|
 +
|-
 +
| Taskbar || نوار وظیفه ||
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۵۲۵: سطر ۶۹۸:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| Theme || پوسته || شِما، تِم، تُم، زمینه
+
| Theme || زمینه || شِما، تِم، پوسته
|بهتر است هنگام ترجمه نرم‌افزارها از واژهٔ متداول‌تر پوسته استفاده شود.
+
| [[Shell|پوسته]] رابط کاربر و سیستم‌عامل است. برای theme از زمینه استفاده شود.
 
|-
 
|-
 
| Topic || موضوع || مبحث، تاپیک
 
| Topic || موضوع || مبحث، تاپیک
سطر ۵۳۴: سطر ۷۰۷:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| TCP || TCP || تی‌سی‌پی
+
| Tray || سینی ||
 +
| در اینجا منظور قسمتی از میزکار است که بعضی برنامه‌ها هنگام بسته شدن برای ادامه فرایند خود به صورت آیکن کوچکی از آنجا قابل بازیابی هستند.
 +
|-
 +
| TCP || تی‌سی‌پی ||
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۵۴۵: سطر ۷۲۱:
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| واژهٔ متداول
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 +
|-
 +
| UDP || یودی‌پی ||
 +
| یک شیوه‌نامه(Protocol) برای ارسال و دریافت داده در بستر اینترنت است.
 
|-
 
|-
 
| Undo || برگردان || واگردان
 
| Undo || برگردان || واگردان
 
| بیشتر به عنوان متضاد "Redo" استفاده میشود، و به معنی برگرداندن و خنثی سازی آخرین عمل یا تغییر است.
 
| بیشتر به عنوان متضاد "Redo" استفاده میشود، و به معنی برگرداندن و خنثی سازی آخرین عمل یا تغییر است.
 
|-
 
|-
| UDP || UDP || یو‌دی‌پی
+
| Uninstall || لغو نصب || حذف نصب
| یک شیوه‌نامه(Protocol) برای ارسال و دریافت داده در بستر اینترنت است.
+
|
 
|-
 
|-
 
| Unmount || پیاده کردن، برداشتن ||
 
| Unmount || پیاده کردن، برداشتن ||
 
| در انجمن به عمل برعکس، سوار یا مونت کردن اشاره می‌کند.
 
| در انجمن به عمل برعکس، سوار یا مونت کردن اشاره می‌کند.
 +
|-
 +
| Unmute || ناخموش || باصدا
 +
|
 
|-
 
|-
 
| Update || به‌روز رسانی || بروز رسانی، آپدیت
 
| Update || به‌روز رسانی || بروز رسانی، آپدیت
سطر ۵۵۹: سطر ۷۴۱:
 
|-
 
|-
 
| Upload || بارگذاری || آپلود
 
| Upload || بارگذاری || آپلود
 +
|
 +
|-
 +
| URL || نشانی || نشانی اینترنتی، URL
 +
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
سطر ۵۷۰: سطر ۷۵۶:
 
! class="unsortable"| توضیح
 
! class="unsortable"| توضیح
 
|-
 
|-
| VLC || وی‌ال‌سی || vlc
+
| VLC || وی‌ال‌سی || [[vlc]]
| وی‌اِل‌سی (به انگلیسی: VLC) یک نرم‌افزار آزاد پخش‌کننده صدا و تصویر است. این نرم‌افزار نتیجه تلاش‌های گروه پروژه VideoLAN و قابل نصب بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف می‌باشد.[https://fa.wikipedia.org/wiki/وی‌ال‌سی_مدیا_پلیر ویکی‌پدیا]
+
| وی‌اِل‌سی (به انگلیسی: VLC) یک نرم‌افزار آزاد پخش‌کننده صدا و تصویر است. این نرم‌افزار نتیجه تلاش‌های گروه پروژه VideoLAN و قابل نصب بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف است.
 
|-
 
|-
| Version || نگارش || ورژن، نسخه
+
| Version || نگارش || نسخه، ورژن
 
|
 
|
 
|-
 
|-
سطر ۵۷۹: سطر ۷۶۵:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
| View || مشاهده، نما ||
+
| View || دیدن، نما || مشاهده
 +
|
 +
|-
 +
| Workflow || گردش کار || جریان کار
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ شهریور ۱۴۰۰، ساعت ۱۴:۵۱این صفحه نیازمند ویرایش است.
اگر می‌خواهید واژه‌ای بیفزایید، نخست روش کار جدول‌ها در ویکی را بیاموزید.

این‌جا واژگان استفاده‌شده در انجمن و برابر فارسی آن‌ها توضیح داده شدند.

A

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Action کنش عمل
Activity فعالیت فعّالیت، کار، کنشوری
Add افزودن اضافه کردن، جمع کردن
All همه، تمامی
Allow اجازه دادن قبول کردن، پذیرش
Append افزودن پیوست کردن، ضمیمه کردن، الحاق کردن معمولا برای افزودن چیزی به انتها یک لیست استفاده می‌شود.
Approval پذیرش تأیید
Approved پذیرفته شده تأیید شده
Avatar آواتار، چهرک چهرک یا آواتار تصاویری که کاربران در اینترنت و به خصوص در تالار گفتگو برای کاربر خود استفاده می‌کنند.

B

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Background پس‌زمینه
Basic پایه اساس، مقدمات
Bookmark نشانک بوکمارک
Boot راه‌اندازی بوت کردن در انجمن به معنی راه‌اندازی یک سیستم عامل است، که بیشتر به عنوان بوت کردن از آن یاد میشود.
Bufer میانگیر بافر

C

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Cache انباره نهانگاه، کَش
Caching انبارش کش‌کردن
Candidate نامزد کاندید
Catalog کاتالوگ
CD سی‌دی
Check بررسی چک کردن، رسیدگی
Clear پاک‌سازی تمیز کردن، پاک کردن
Client کارخواه کلاینت، سرویس گیرنده در انجمن به نرم‌افزار سمت کاربر اشاره دارد که با نرم‌افزار سمت کارساز در تعامل است.
Clipboard تخته‌گیره کلیپ‌بورد، بریده‌دان
Collision برخورد تصادم
Commit ثبت، ارتکاب کامیت
Community اجتماع جامعه
Compiler مترجم، همگردان کامپایلر
Compress فشرده‌سازی
Configuration پیکربندی کانفیگ
Conflicts تداخل ناسازگاری، مغایرت
Contain دارای حاوی، شامل
Contex بافتار
Convexity کوژی برآمدگی
Copy رونوشت کپی
Current کنونی فعلی، جاری
Custom سفارشی

D

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Default پیش‌گزیده دیفالت، پیش‌فرض
Deny انکار کردن تکذیب کردن، حاشا کردن
Dependency وابستگی پیش‌نیاز در انجمن بیشتر به معنی ملزوماتی(برنامه‌ها، کتابخانه‌ها و ...) است که برای اجرا یا اجرای درست برنامه مورد نیاز است.
Description توضیح شرح، توصیف
Desktop میزکار
Directory شاخه دایرکتوری، پوشه
Disable از کار انداختن غیرفعال کردن
Disapproved تأیید نشده
Disk دیسک صفحهٔ گردان، هارد، قرص بهتر است از همان کلمهٔ دیسک، استفاده شود.
Distribution توزیع یک توزیع گنو/لینوکس که به اختصار توزیع گفته می‌شود، سیستم‌عاملی است که بر پایهٔ هسته لینوکس یا دیگر هسته‌های بر پایهٔ لینوکس مانند لینوکس-لیبره ساخته شده باشد.
Donate اعانه بخشش، اهدا
Drive گرداننده درایو در اینجا منظور همان CD-ROM رایانه است.
DVD دی‌وی‌دی

E

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Emblem نشان آرم، علامت، نشانه
Empty خالی تهی
Enable به کار انداختن فعال کردن
Exit خروج ترک کردن، خارج شدن
Export برون‌ریزی خارج کردن، صدور
Extension افزونه افزونه (به انگلیسی: Extension)، برنامه‌ای در یک پرونده است که برای افزایش قابلیت‌ها یا داده‌های موجود در یک برنامهٔ پایه‌ای‌تر استفاده می‌شود.ویکی‌پدیا
Extract استخراج

F

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
failed شکست خورد ناموفق
Fetch واکشی گرفتن، کشیدن
File پرونده فایل
filter پالایه صافی
Firewall دیوار آتش فایروال
Fix برطرف کردن حل کردن، درست کردن
Folder شلخه پوشه، فولدر
Follow پیروی فالو، دنبال کردن
Footer پانویس پاورقی، فوتر
Format قالب قالب بندی در انجمن بیشتر به معنی قالب بندی مجدد هارد استفاده میشود.
Forward هدایت فوروارد، به جلو بردن
Frequent پرتکرار مکرر

G

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
General همگانی عمومی، مردمی
Group گروه
GNU گنو گنو
GPL پروانهٔ جامع همگانی گنو (GNU General Public License)

H

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Header سرایند سربرگ، هدر
Help راهنما راه‌نما

I

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Icon نقشک آیکن، نماد
ID شناسه آی‌دی
Image تصویر عکس در اینجا منظور پرونده‌های تصویری یا تصویرهای دیسک و مانند آن‌هاست
Import درون‌ریزی وارد کردن
Incoming ورودی
Index نمایه، فهرست
Info اطلاعات درباره
Insert درج گذاشتن،‌قرار دادن
Instance نمونه مثال
Interface رابط، واسط اینترفیس
Interval فاصله وقفه، مدت
IP آی‌پی آیپی
Items مورد آیتم

L

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Launch اجرا راه‌اندازی
Launcher اجراگر راه‌انداز، لانچر
License پروانه مجوز، لایسنس
Link پیوند لینک، لنگر
Linux لینوکس لینوکس
List سیاهه فهرست، لیست
Loading بار کردن، بار شدن بارگزاری، لود شدن
Lock قفل
Log گزارش در اینجا به معنی ثبت کردن وقایع و اتفاقات سیستم است

M

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Margin حاشیه
mark نشان کردن نشانه گذاری، علامت گذاری
Marker نشانه‌گذار نشان‌گذار، علامت‌گذار
Menu فهرست منو
Message پیام پیغام
Method روش متد، راهکار
Module پیمانه ماژول یک قسمت یا بخش از سازه‌ای بزرگ‌تر
Mount سوار کردن مونت کردن، بار کردن
Move جابه‌جایی انتقال
Music آهنگ موسیقی
Mute خموش بی‌صدا

O

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Online برخط آنلاین
Opacity کدری تاری، شفافیت کدری معیاری است برای سنجش نفوذناپذیری در برابر تابش‌های الکترومغناطیسی و دیگر تابش‌ها، به ویژه نور مرئی.ویکی‌پدیا
Open گشودن بازکردن
Open Source اوپن‌سورس متن‌باز، منبع باز معمولاً به نرم‌افزاری که کد مبدأ آن در دسترس باشد می‌گویند.‫ ویکی‌پدیا
Original اصلی
Outgoing خروجی
Override پایمال کردن، جانشانی باطل کردن
Owner مالک صاحب

P

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Padding لایه‌گذاری پدینگ
partitioning افرازش قسمت کردن، پارتیشن بندی
password گذرواژه کلمه عبور
Paste جای‌گذاری چسباندن، جایگذاری، قرار دادن
Pause مکث وقفه، درنگ
PC رایانهٔ شخصی رایانهٔ شخصی
Permission مجوز اجازه
Platform بن‌سازه سکو بن‌سازه
Playlist فهرست پخش لیست پخش
Plug-in افزایه پلاگین اَفزایه (به انگلیسی: Plug-in) ابزاری کاربردی و کوچک و وابسته به یک نرم‌افزار میزبان دیگر (مانند مرورگرهای وب) است و به تنهایی کاربردی ندارد. افزایه، خود نوعی برافزا (Add-on) است.ویکی‌پدیا
Policy خط مشی سیاست
Port درگاه پورت
Post(none) فرسته پست، ارسال در اینجا منظور خود نوشته یا متن است.
Post(verb) فرستادن پست کردن، ارسال کردن در اینجا منظور عمل فرستادن است.
Preferences ترجیحات اولویت‌ها
Private خصوصی ناشناس
Process فرایند فرآیند، پروسه
Profile نمایه پروفایل
Protocol شیوه‌نامه پروتکل در شبکه‌های رایانه‌ای به مجموعه قوانینی گفته می‌شود که چگونگی ارتباطات را قانونمند می‌کند.ویکی‌پدیا
Public عمومی همگانی
Purge پاکسازی، تخلیه، زدودن

Q

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Query پرس‌وجو کوئری، سوال کردن
Quote نقل قول

R

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Reason دلیل
Reboot راه‌اندازی دوباره ریبوت در انجمن به معنی خاموش کردن کامل سیستم و روشن کردن دوباره آن است.
Recent اخیر اخیراً، به‌تازگی
Redo انجام دوباره
Reject رد کردن نپذیرفتن، امتناع کردن
Release ارائه، انتشار رهایی در انجمن به معنی انتشار یا بیرون دادن یک نسخه از یک نرم‌افزار است.
Remove برداشتن حذف کردن، پاک کردن
Replace جای‌گزینی جایگزینی
Reply پاسخ جواب
Report گزارش ریپورت
Reset بازنشانی ریست
Restart شروع مجدد ریستارت در انجمن بیشتر به معنی شروع مجدد یک فرایند یا خدمت است.
Restore بازیابی بازگردانی دوباره بدست آوردن
Row سطر ردیف، خط، رده
Rule قانون حکم، دستور، رول

S

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Scan پویش اسکن، بررسی
Screenshot نماگرفت عکس از صفحه، اسکرین‌شات
Script کدنوشته اسکریپت
Seek جویش پرش، جهش
Select گزیدن انتخاب
Selection گزینش انتخاب شده
Server کارساز سرور
Setup برپا سازی برپایی، شروع کردن
Shell پوسته شل
Shortcut میان‌بر میانبر
Spellchecking بررسی املایی
Stack پشته دسته، انباشته
Startup آغاز به کار استارت آپ
Status وضعیت
Sticky چسبناک چسبنده، سنجاق
Submit ثبت ارائه کردن، فرستادن
Subscribe اشتراک مشترک شدن، پیگیر شدن
Symbolic link پیوند نمادین لینک سمبلیک
Syntax نحو دستور زبان، سینتکس
System سامانه سیستم

T

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
Target هدف
Taskbar نوار وظیفه
Template الگو
Terminal پایانه ترمینال پایانه
Text متن نوشته
Theme زمینه شِما، تِم، پوسته پوسته رابط کاربر و سیستم‌عامل است. برای theme از زمینه استفاده شود.
Topic موضوع مبحث، تاپیک
Trash زباله‌دان سطل آشغال
Tray سینی در اینجا منظور قسمتی از میزکار است که بعضی برنامه‌ها هنگام بسته شدن برای ادامه فرایند خود به صورت آیکن کوچکی از آنجا قابل بازیابی هستند.
TCP تی‌سی‌پی

U

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
UDP یودی‌پی یک شیوه‌نامه(Protocol) برای ارسال و دریافت داده در بستر اینترنت است.
Undo برگردان واگردان بیشتر به عنوان متضاد "Redo" استفاده میشود، و به معنی برگرداندن و خنثی سازی آخرین عمل یا تغییر است.
Uninstall لغو نصب حذف نصب
Unmount پیاده کردن، برداشتن در انجمن به عمل برعکس، سوار یا مونت کردن اشاره می‌کند.
Unmute ناخموش باصدا
Update به‌روز رسانی بروز رسانی، آپدیت
Upload بارگذاری آپلود
URL نشانی نشانی اینترنتی، URL

V

واژهٔ انگلیسی واژهٔ فارسی واژهٔ متداول توضیح
VLC وی‌ال‌سی vlc وی‌اِل‌سی (به انگلیسی: VLC) یک نرم‌افزار آزاد پخش‌کننده صدا و تصویر است. این نرم‌افزار نتیجه تلاش‌های گروه پروژه VideoLAN و قابل نصب بر روی سیستم‌عامل‌های مختلف است.
Version نگارش نسخه، ورژن
Video ویدیو ویدئو، فیلم
View دیدن، نما مشاهده
Workflow گردش کار جریان کار