راهنمای قدم به قدم کار با Photorec: تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی فارسی اوبونتو
پرش به: ناوبری، جستجو
سطر ۱۴: سطر ۱۴:
 
[[پرونده:File_PhotoRec_src.png]]
 
[[پرونده:File_PhotoRec_src.png]]
  
در صفحه بعدی ابتدا بوسیله کلید های جهت دار بالا و پایین ، پارتیشنی را که می‌خواهیم در آن جستجو انجام شود را انتخاب می نماییم   
+
<nowiki>در صفحه بعدی ابتدا بوسیله کلید های جهت دار بالا و پایین ، پارتیشنی را که می‌خواهیم در آن جستجو انجام شود را انتخاب می نماییم</nowiki>  
 
* پس از انتخاب پارتیشنی که فایل های گم شده را داراست  Search را انتخاب کنید تا شروع به بازیابی کند
 
* پس از انتخاب پارتیشنی که فایل های گم شده را داراست  Search را انتخاب کنید تا شروع به بازیابی کند
 
* برای تغییر کزینه ها Options را انتخاب کنید
 
* برای تغییر کزینه ها Options را انتخاب کنید
سطر ۲۱: سطر ۲۱:
 
[[پرونده:PhotoRec_options.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_options.png]]
  
 +
<nowiki>گزینه هایی که میخواهید در رابطه با فرآیند بازیابی تغییر دهید</nowiki>
 
* Paranoid به طور پیشفرض فایل های بازیابی شده تایید شده اند و فایل های تایید نشده رد می شوند اگر میخواهید فایل های JPEG ای که بیشتر آسیب دیده اند بازیابی شوند bruteforce را فعال کنید {{ نکته | در صورت فعال کردن bruteforce و غیر فعال کردن paranoid شدیدا CPU  استفاده می شود }}  
 
* Paranoid به طور پیشفرض فایل های بازیابی شده تایید شده اند و فایل های تایید نشده رد می شوند اگر میخواهید فایل های JPEG ای که بیشتر آسیب دیده اند بازیابی شوند bruteforce را فعال کنید {{ نکته | در صورت فعال کردن bruteforce و غیر فعال کردن paranoid شدیدا CPU  استفاده می شود }}  
 
* Allow Partial last cylinder شیوه ای که هندسه دیسک تعیین می شود را تغییر می دهد - تنها رسانه های پارتیشن بندی نشده را تحت تاثیر قرار می دهد
 
* Allow Partial last cylinder شیوه ای که هندسه دیسک تعیین می شود را تغییر می دهد - تنها رسانه های پارتیشن بندی نشده را تحت تاثیر قرار می دهد
سطر ۲۸: سطر ۲۹:
 
== انتخاب فایل هایی که میخواهید بازیابی شوند ==
 
== انتخاب فایل هایی که میخواهید بازیابی شوند ==
 
[[پرونده:PhotoRec_files.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_files.png]]
در FileOpts بازیابی انواع مشخصی از فایل ها را فعال یا غیر فعال کنید. برای مثال:
+
 
 +
<nowiki>در FileOpts بازیابی انواع مشخصی از فایل ها را فعال یا غیر فعال کنید. برای مثال:</nowiki>
 
<pre>
 
<pre>
 
[X] riff RIFF audio/video: wav, cdr, avi
 
[X] riff RIFF audio/video: wav, cdr, avi
سطر ۳۹: سطر ۴۱:
 
== نوع فایل سیستم ==
 
== نوع فایل سیستم ==
 
[[پرونده:PhotoRec_filesystem.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_filesystem.png]]
هنگامی که یک پارتیشن را انتخاب و Search را زدید PhotoRec نیاز دارد تا بداند که چطور block های داده ها اختصاص داده شده اند. در صورتی که فایل سیستمی به غیر از ext2/3/4 هست Other را انتخاب کنید.
+
 
 +
<nowiki>هنگامی که یک پارتیشن را انتخاب و Search را زدید PhotoRec نیاز دارد تا بداند که چطور block های داده ها اختصاص داده شده اند. در صورتی که فایل سیستمی به غیر از ext2/3/4 هست Other را انتخاب کنید.</nowiki>
 
== بررسی کل پارتیشن یا فقط فضای اختصاص داده نشده ==
 
== بررسی کل پارتیشن یا فقط فضای اختصاص داده نشده ==
 
[[پرونده:PhotoRec_free.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_free.png]]
PhotoRec میتواند پرونده ها را به ۲ طریق جستجو کند:
+
 
 +
<nowiki>PhotoRec میتواند پرونده ها را به ۲ طریق جستجو کند:</nowiki>
 
* از کل پارتیشن ( درصورتی که فایل سیستم خراب شده میتواند مفید باشد )
 
* از کل پارتیشن ( درصورتی که فایل سیستم خراب شده میتواند مفید باشد )
 
* تنها از فضای اختصاص داده نشده ( برای ext2/3/4. FAT12/16/32 و NTFS در دسترس است) . با این گزینهه تنها پرونده های حذف شده بازیابی می شوند.
 
* تنها از فضای اختصاص داده نشده ( برای ext2/3/4. FAT12/16/32 و NTFS در دسترس است) . با این گزینهه تنها پرونده های حذف شده بازیابی می شوند.
 
== انتخاب مکان ذخیره سازی فایل های بازیابی شده ==
 
== انتخاب مکان ذخیره سازی فایل های بازیابی شده ==
 
[[پرونده:PhotoRec_dst.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_dst.png]]
شاخه ای که میخواهید فایل های بازیابی شده ذخیره شوند را انتخاب کنید.
+
 
 +
<nowiki>شاخه ای که میخواهید فایل های بازیابی شده ذخیره شوند را انتخاب کنید.</nowiki>
 
مکان های دیسک خارجی میتوانند در /media /mnt یا /run/media و زیرشاخه های آن ها باشد. در صورت لزوم مکان مورد نظر خود را مونت کنید.
 
مکان های دیسک خارجی میتوانند در /media /mnt یا /run/media و زیرشاخه های آن ها باشد. در صورت لزوم مکان مورد نظر خود را مونت کنید.
 
== بازیابی در حال انجام ==
 
== بازیابی در حال انجام ==
 
[[پرونده:PhotoRec_running.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_running.png]]
تعداد فایل های بازیابی شده در زمان واقعی به روز می شود
+
<nowiki>تعداد فایل های بازیابی شده در زمان واقعی به روز می شود</nowiki>
 
* در قدم صفرم ( Pass 0) PhotoRec ده فایل اول را حستحو می کند تا blocksize را تشخیص دهد
 
* در قدم صفرم ( Pass 0) PhotoRec ده فایل اول را حستحو می کند تا blocksize را تشخیص دهد
 
* در قدم اول (Pass 1) و بعد از آن، پرونده های بازیابی شده اند شامل یکسری پرونده های پراکنده شده.
 
* در قدم اول (Pass 1) و بعد از آن، پرونده های بازیابی شده اند شامل یکسری پرونده های پراکنده شده.
سطر ۵۷: سطر ۶۲:
 
== بازیابی کامل شده ==
 
== بازیابی کامل شده ==
 
[[پرونده:PhotoRec_end.png]]
 
[[پرونده:PhotoRec_end.png]]
هنگامی که بازیابی کامل شد، یک خلاصه نمایش داده می شود. توجه کنید که اگر فرآیند بازیابی قطع شود، دفعه بعد که PhotoRec دوباره راه اندازی شود از شما برای ادامه بازیابی سوات پرسیده می شود.
+
 
 +
<nowiki>هنگامی که بازیابی کامل شد، یک خلاصه نمایش داده می شود. توجه کنید که اگر فرآیند بازیابی قطع شود، دفعه بعد که PhotoRec دوباره راه اندازی شود از شما برای ادامه بازیابی سوات پرسیده می شود.</nowiki>
 
* تصاویر بند انگشتی به این صورت دخیره می شوند t*.png
 
* تصاویر بند انگشتی به این صورت دخیره می شوند t*.png
 
* اگر انتخاب کردید که پرونده های خراب شده نگه داری شوند اسامی آن ها با حرف b شروع خواهد شد ( b که اول کلمه broken است).
 
* اگر انتخاب کردید که پرونده های خراب شده نگه داری شوند اسامی آن ها با حرف b شروع خواهد شد ( b که اول کلمه broken است).

نسخهٔ ‏۳ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۲:۰۰

اجرای Photorec

sudo photorec

انتخاب دیسک

PhotoRec startup.png

در صفحه اول هارد و … مورد نظرتان را انتخاب نمایید و سپس اینتر را بزنید.


انتخاب پارتیشن منبع

File PhotoRec src.png

در صفحه بعدی ابتدا بوسیله کلید های جهت دار بالا و پایین ، پارتیشنی را که می‌خواهیم در آن جستجو انجام شود را انتخاب می نماییم

 • پس از انتخاب پارتیشنی که فایل های گم شده را داراست Search را انتخاب کنید تا شروع به بازیابی کند
 • برای تغییر کزینه ها Options را انتخاب کنید
 • برای ویرایش نوع فایل هایی که بازیابی می شوند File Opt را انتخاب کنید

گزینه های PhotoRec

PhotoRec options.png

گزینه هایی که میخواهید در رابطه با فرآیند بازیابی تغییر دهید

 • Paranoid به طور پیشفرض فایل های بازیابی شده تایید شده اند و فایل های تایید نشده رد می شوند اگر میخواهید فایل های JPEG ای که بیشتر آسیب دیده اند بازیابی شوند bruteforce را فعال کنید
نکته: در صورت فعال کردن bruteforce و غیر فعال کردن paranoid شدیدا CPU استفاده می شود
 • Allow Partial last cylinder شیوه ای که هندسه دیسک تعیین می شود را تغییر می دهد - تنها رسانه های پارتیشن بندی نشده را تحت تاثیر قرار می دهد
 • گزینه expert mode به کاربر اجازه می دهد تا block size و offset را تعیین کند. هر فایل سیستم block size ( مضربی از اندازه sector ) و offset (۰ برای ntfs, ext2/3/4) خودش را دارد. این مقادیر از وقتی که فایل سیستم ایجاد/فرمت میشود ثابت هستند. در هنگام کار بر روی کل دیسک ( برای مثال وقتی پارتیشن های اصلی از دست رفته اند ) یا یک پارتیشن دوباره فرمت شده، اگر PhotoRec فایل های بسیار کمی پیدا کرد، شاید بخواهید کمترین مقداری که PhotoRec برای block sizeاجازه میدهد ( اندازه آن سکتور) را انتخاب کنید ( برای offset مقدار ۰ تعیین خواهد شد) .
 • Enable corrupted files را فعال کتید تا حتی فایل های تایید نشده هم نگه داری شوند به این امید که بعدا با ابزار های دیگری بتوانید داده هارا استخراج کنید.
 • Low memory را اگر سیستم فضای کافی را نداشت و هنگام بازیابی به مشکل خورد فعال کنید. شاید برای بازیابی فایل سیستم های بزرگی که شدیدا خراب شده اند مورد نیاز باشد. از این گزینه استفاده نکنید مگر اینکه کاملا ضروری باشد.

انتخاب فایل هایی که میخواهید بازیابی شوند

PhotoRec files.png

در FileOpts بازیابی انواع مشخصی از فایل ها را فعال یا غیر فعال کنید. برای مثال:

[X] riff RIFF audio/video: wav, cdr, avi
...
[X] tif Tag Image File Format and some raw file formats (pef/nef/dcr/sr2/cr2)
...
[X] zip zip archive including OpenOffice and MSOffice 2007

لیست کامل فرمت هایی که توسط PhotoRec بازیابی می شوند دارای بیش از ۳۰۰ خانواده فایل ها هست که شامل بیش از ۴۸۰ پسوند فایل میشود.

نوع فایل سیستم

PhotoRec filesystem.png

هنگامی که یک پارتیشن را انتخاب و Search را زدید PhotoRec نیاز دارد تا بداند که چطور block های داده ها اختصاص داده شده اند. در صورتی که فایل سیستمی به غیر از ext2/3/4 هست Other را انتخاب کنید.

بررسی کل پارتیشن یا فقط فضای اختصاص داده نشده

PhotoRec free.png

PhotoRec میتواند پرونده ها را به ۲ طریق جستجو کند:

 • از کل پارتیشن ( درصورتی که فایل سیستم خراب شده میتواند مفید باشد )
 • تنها از فضای اختصاص داده نشده ( برای ext2/3/4. FAT12/16/32 و NTFS در دسترس است) . با این گزینهه تنها پرونده های حذف شده بازیابی می شوند.

انتخاب مکان ذخیره سازی فایل های بازیابی شده

PhotoRec dst.png

شاخه ای که میخواهید فایل های بازیابی شده ذخیره شوند را انتخاب کنید. مکان های دیسک خارجی میتوانند در /media /mnt یا /run/media و زیرشاخه های آن ها باشد. در صورت لزوم مکان مورد نظر خود را مونت کنید.

بازیابی در حال انجام

PhotoRec running.png تعداد فایل های بازیابی شده در زمان واقعی به روز می شود

 • در قدم صفرم ( Pass 0) PhotoRec ده فایل اول را حستحو می کند تا blocksize را تشخیص دهد
 • در قدم اول (Pass 1) و بعد از آن، پرونده های بازیابی شده اند شامل یکسری پرونده های پراکنده شده.

فایل های بازیابی شده در زیر شاخه های recup_dir.1, recup_dir.2 ... نوشته می شوند. حتی قبل از اینکه کل بازیابی تمام شود میتوانید به فایل ها دسترسی داشته باشید

بازیابی کامل شده

PhotoRec end.png

هنگامی که بازیابی کامل شد، یک خلاصه نمایش داده می شود. توجه کنید که اگر فرآیند بازیابی قطع شود، دفعه بعد که PhotoRec دوباره راه اندازی شود از شما برای ادامه بازیابی سوات پرسیده می شود.

 • تصاویر بند انگشتی به این صورت دخیره می شوند t*.png
 • اگر انتخاب کردید که پرونده های خراب شده نگه داری شوند اسامی آن ها با حرف b شروع خواهد شد ( b که اول کلمه broken است).